Innlegg

Osloanalysen 2017 og «Handelens 4 bud»

Del : fbtw

Under frokostmøtet 7. juni presenterte Per Gunnar Rasmussen noen resultater fra den årlige analyse fra Institutt for bransjeanalyser av nåsituasjonen og utviklingen for handel og tilgrensende service i Oslo og Akershus. Her følger en kort presentasjon. Hele rapporten kan kjøpes hos OHF.

sende_3

Per Gunnar Rasmussen presenterer en grundig analyse

Omsetningsøkning i Oslo

Omsetningen gjennom detaljhandelsbedriftene i Oslo var 73,2 milliarder kroner eks mva i 2016. Dette var en økning på 4,4 prosent fra året før og en litt sterkere vekst enn gjennomsnitt for Norge. 52,3 milliarder eller 71 prosent av detaljhandelsomsetningen, var gjennom 3 343 virksomheter i Oslo definert som butikkhandel. Her øket omsetningen med 2,9 prosent, sammenlignet med 3,5 prosent som landsgjennomsnitt og 4,1 prosent for butikkhandelen i Akershus.

Dekningsgraden større i Akershus

Dekningsgrad er en størrelse som viser omsetning pr innbygger i et område sammenlignet med et landsgjennomsnitt pr innbygger. Butikkhandelen i Oslo hadde en dekningsgrad på 101,7 i 2016, dvs 1,7 prosent større omsetning enn det som kan ses på som normalt i Norge. Denne meromsetning eller handelsoverskuddet i Oslo, er for 2016 beregnet til 877 millioner kroner. I 2015 var dekningsgraden 102,8 noe som innebærer 535 millioner i redusert handelsoverskudd. Dekningsgraden for butikkhandelen i Akershus var for første gang større i 2016 enn den i Oslo. Dersom vi unntar taxfree-omsetningen på Gardermoen, er imidlertid dekningsgraden fortsatt størst i Oslo, men forskjellen i nivået er blitt stadig mindre i de senere år.
Analysen av butikkhandelen inndelt i bransjegrupper og salgskanaler viser store variasjoner i omsetningsutvikling og i konkurransekraft uttrykt gjennom dekningsgrader. Butikker innen bekledning, interiør, bøker og gull/ur/optikk har høye dekningsgrader i Oslo, mens salgskanaler innen bransjegruppen hus og hage har stor handelslekkasje. Best omsetningsutvikling i 2016 hadde butikker innen helse- og velvære, gull/ur/optikk og interiør. Bokhandlerne, fotobutikkene og databutikkene hadde størst nedgang i omsetningen.

Bydelsforskjeller

Analysen viser også store forskjeller i omsetning, omsetningsutvikling og dekningsgrader for butikkhandelen i Oslos bydeler og byområder. Størst omsetning har Oslo Sentrum og bydelene Alna og Frogner, mens det er lavest omsetning i bydelene Grorud og Søndre Nordstrand. Av bydelene er det Alna, Ullern og Frogner har størst dekningsgrad for butikkhandelen og således et betydelig handelsoverskudd, mens handelsunderskuddet er størst i bydelene Grorud, Søndre Nordstrand og Vestre Aker.
Bydelene Stovner, Ullern og Alna hadde best omsetningsutvikling i 2016, mens Grünerløkka og Østensjø var bydeler med nedgang i omsetningen. Statistikkene viser at det var store variasjoner i omsetningsutviklingen fordelt på bransjeområder. Bydelene Grünerløkka og Østensjø hadde nedgang i omsetningen gjennom mat- og drikkebutikkene, mens butikkene i bydelene Gamle Oslo, St.Hanshaugen, Vestre Aker og Østensjø hadde nedgang i omsetningen innen faghandelen.

Sentrumsutviklingen

17,2 prosent av butikkhandelen i Oslo var gjennom butikker lokalisert i Oslo Sentrum. En vekst i omsetningen på 4,8 prosent bidro til en økning av sentrums andel av butikkhandelen i Oslo. Spesielt høy er andelen for butikker innen bekledning med 43,5 prosent, gull/ur/optikk med 42,4 prosent og bokhandlere med 38,5 prosent. Sentrum har videre 27 prosent av omsetningen gjennom serveringssteder.

OHF har fullstendig rapport tilgjengelig for salg, ta kontakt med Lars(at)ohf.no for bestilling og pris.


«Handelens 4 bud»

I samarbeid med analysebyrået YouGov har Oslo Handelsstands Forening laget en rapport som bygger videre på rapporten Best Place to Shop fra 2014. Rapporten tar for seg hva som er det aller viktigste for forbrukeren når de ønsker å handle. I undersøkelsen har vi forsøkt å finne ulike adferdstyper som beskrives gjennom ulike situasjoner der shopping forekommer. Vi har kartlagt hvorvidt de kombinerer shopping med andre aktiviteter, og hvor viktig sentrale egenskaper ved et handelsområde er, for at de velger akkurat dette området.

Aktiviteter i kombinasjon med shopping

Rapporten «Handelens 4 bud» viser at kombinasjonen shopping og servering har blitt redusert i Oslo og Akershus i løpet av de tre siste årene. Dette er et tankekors ettersom mange kjøpesentre og handelsaktører har satset på å fylle handelsområdene med slike virksomheter for å øke konverteringsgraden til de fysiske butikkene. De kvalitative tilbakemeldingene i rapporten viser at kvaliteter som service, atmosfære og hyggelig betjening også er viktige parametere for kundens valg av handlested.

sende_2

Alle tallene skal huskes!

Når vi har valgt å kalle rapporten «Handelens 4 bud», så er dette fordi vi plukket ut de 7 viktigste årsakene til å velge et handelssted i 2014, og målte disse i en differansetest for å se hva som var det viktigste for forbrukeren og «tvang» dem til å velge de 4 som betyr aller mest. Av de 7 ulike årsakene var det fire punkter som skilte seg ut, altså «Handelens 4 bud».

Annet innhold i rapporten

• De 5 shoppetypene og deres preferanser
• Hvor lang tid bruker vi vanligvis på å handle?
• Hvor mange handler alene?
• Hvor mange handler på internett?
• Hvor mange handler sammen med ektefelle/partner/kjæreste ?
• Hvor mange handler på impuls?
• Hvor mange kombinerer handleturen med sosiale aktiviteter?
• Hvor mange stikker ut i arbeidstiden og handler?
• Hvem av shoppetypene handler impulsivt?
• Hvem er opptatt av lave priser?
• Hvem liker å prøve nye merker?

Mer om rapporten her (link)