Innlegg

Nytt Storting – nye muligheter!

Del : fbtw

Stortinget er nå satt for de neste fire år. Ni partier skal dele 169 plasser i Stortinget, og blant disse finner vi nitten representanter fra Oslo og sytten fra Akershus. Vi gratulerer samtlige, og vi ønsker lykke til med gjerningen til nasjonens, Oslos og Akershus’ beste! Vi forventer en ny Solbergregjering med basis i Høyre / Frp, men som alle interesserte har fått med seg er det alltid rom for litt usikkerhet og uklarhet i den parlamentariske situasjon.


Det som ikke er uklart, er at OHF forventer at enhver regjeringsplattform må være orientert mot næringspolitikk, verdiskaping, lønnsom handel og sysselsetting. Det er med andre ord det politiske innholdet som interesserer oss, og hvordan handelens og næringslivets behov blir sikret i de neste fire år. I dette er det avgjørende at våre folkevalgte fra Oslo og Akershus blir ombudskvinner og – menn for våre næringer, og gjør sitt for å sikre god næringsutvikling og samfunnsutvikling i hele vår region, enten vi snakker Romerike, Vestregionen, Follo eller Oslo. Vi ønsker tett og god kontakt med våre Stortingsrepresentanter i hele perioden, slik at politikken blir kunnskapsbasert og næringsvennlig.

Engasjer deg!

Men det skjer mye viktig handels- og samfunnsutvikling som ikke bestemmes på Stortinget, også. I oktober vil arbeidet i Akershus starte med en regional plan for handel, service og senterstruktur. OHF vil jobbe nært med fylket i denne prosessen, og sikre at handelens og næringslivets interesser blir basis for utviklingen av den fremtidige handel i regionen. Vi trenger dine innspill og dine meninger i dette arbeidet, så vi ber deg engasjere deg – om du er opptatt av hvordan handel og nærings skal utvikle seg i fylket.

Serveringsbransjen blir viktigere

Foto:VisitOSLO/Nancy Bundt

Serveringsbransjen blir stadig viktigere i Osloregionen. Våre tall viser en stadig vekst i bransjen. I dag møtes Oslo kommunes nye forum for serveringsbransjen, og vi berømmer initiativet som byrådet har tatt med å etablere en ramme for å bygge lønnsomme, seriøse og (internasjonalt?) attraktive serveringssteder i Oslo. Vi speiler dette tiltaket med å etablere OHFs forum for serveringsbransjen, der våre medlemsbedrifter i serveringsbransjen vil samles for å sette agendaen for OHFs arbeid med serveringsbransjen. Dette arbeidet vil vi dekke gjennom nettsiden vår og sosiale medier, slik at vi håper du vil følge med på dette fremover.

Næringsforum

OHF fremmer i disse dager et nytt forslag til Oslos byråd, der vi ber om at det etableres et strategisk næringsforum for Oslo. I forlengelsen av det positive samarbeidet vi har hatt i sentrum (Levende Oslo), etableringen av det nye serveringsforumet og de utfordringer vi har hatt i forbindelse samferdselspolitikken i Oslo de senere år, mener vi det er nødvendig å etablere en fast møteplass mellom kommunens politiske ledelse, og de som skaper arbeidsplasser og byøkonomi. Vi har diskutert dette med byrådslederen tidligere i år, og vi vil fremme et forslag om dette i løpet av september. Vi mener dette er nødvendig for å sikre god næringsutvikling i de områder som skal ha fortetting og knutepunktutvikling, og da også utenfor ring 2.

Transportpolitikk

Typiske saker som hører hjemme i et slikt forum er selvsagt mobilitet og samferdselssaker. Både varelevering og kunders behov for transport trenger bedre politikk. Vi har etterspurt en vareleveringsplan i hele Oslo i flere år, og gjennom et samarbeid med bymiljøetaten forventer vi snart noe håndfast. Samtidig trenger våre kunder enkel og trygg transportløsning til alle de steder det skjer handel, servering og opplevelse. Vi trenger derfor at byens politiske ledelse stanser opp i sitt arbeid med revidering av parkeringsnormer i kommunen, og tenker mer om hvordan lønnsom handel skal kunne skje bærekraftig, samtidig som kunder kan lett komme til våre butikker.

Det er med andre ord nok av saker som byens politiske ledelse bør konsultere næringslivet om! Neste lørdag blir det fest, opplevelser og folkehav i Oslo sentrum – 23. september. OHF arrangerer markedsdag i Oslo sentrum, i tett samarbeid med strøksforeningene i Oslo. Det blir ikke bare gode tilbud og shoppingmuligheter, men også ansiktsmaling for barn, gratis moteshow, barneloppis og mye mer. Vi håper du vil bruke sentrum denne dagen, og gjøre nytte av alle de gode opplevelsene og handel som sentrum byr på.

På gjensyn, Jon Anders

Serveringsbransjen en viktig bransje for Oslo by!

Del : fbtw

Osloanalysen 2016 anslår det beregnede forbruket i Oslo til å være på 161 milliarder eks. mva. Over halvparten av dette forbruket (88,6 milliarder kroner) kommer fra Handel, servering- og servicebransjen. Av dette omsetter serveringsbransjen i Oslo (herved definert som restauranter, kafèr, gatekjøkken, puber og barer) for hele 11,8 milliarder kroner i Oslo. Dette bidrar med nesten 3 milliarder bare i momsinntekter. I tillegg til arbeidsgiveravgifter, alkoholavgifter og skatt på kapital og formue osv. bidrar serveringsbransjen i Oslo for betydelige skatteinntekter til Oslo Kommune.

bildelars

Oslo har et flott restaurant og utelivstilbud for alle forbrukergrupper. Besøker du ett serveringsted hver eneste dag, bruker du 32 år på dette.

I Oslo finnes det hele 11 777 registrerte serveringsbedrifter i følge SSB. I 2016 var det denne næringen som hadde sterkest vekst i Oslo med hele 8,2 %. Ser man på en sammenligning fra alle kjøpesentrene i Oslo så har disse lykkes med sine satsinger på bespisning. Serveringstedene i kjøpesentrene i Oslo økte med hele 14,7 prosent i de 5 første månedene i 2017. Dette lover godt også for de serveringstedene som ikke ligger i ett kjøpesenter.

Serveringsbransjen betyr enormt mye ut over sin egen omsetning, og er kanskje den største enkeltstående bidragsyter til byliv sammen med butikkhandel.

I bylivundersøkelsen 2014 hvor Gehl Architects registrerte opphold i uterommene hvor man fysisk telte alle personer som oppholdt seg i byrommene ved observasjon. 45% av alle observasjoner (som ble gjort om sommeren) var personer som var sittende på en Kafe. Den nest største gruppen som ble observert var de stående personer de utgjorde 22 %. Altså var de i denne måleperioden utekafeene og serveringstedene som er den sterkeste bidragsgiver til en levende og pulserende by.

Serveringsbransjen er den viktigste enkeltfaktoren for konvertering av besøkende til shopping, kultur og underholdning.

Serveringsbransjen er den bransjen som syr sammen de ulike beveggrunnene som gir byliv. Det er dette elementet som er limet mellom kulturaktiviteter, møtevirksomhet, handel og annen aktivitet. Hele 44 % av osloborgerne sier at de besøker en restaurant i forbindelse med shopping, viser vår undersøkelse Handelens 4 bud

IMG_1771

Cafe på Jessheim storsenter

Gode forutsigbare rammevilkår for serveringsbransjen er viktig for å skape et myldrende byliv.

Alle som har drevet kommersiell virksomhet som innbefatter kundebesøk kjenner til begrepet «folk trekker folk». Byrådet i Oslo har bestemt at bilfritt byliv er en god ide for å skape byliv i Oslo sentrum, skal han få til dette er han helt avhengig av serveringsbransjen for å skape en levende by. Da er det viktig at Oslo Kommune samarbeider med næringen for å nå disse målene. Skal næringen være med å bidra til dette bør man ikke sende regningen til de som skal være med å hjelpe kommunen med sitt «bilfritt bylivs» prosjekt.

Restaurant og serveringsnæringen i Oslo ønsker selvsagt å være med å bidra til å skape et myldrende byliv i Oslo sentrum. Bransjen er dokumenterbart det viktigste «limet» for konvertering av besøkende til all annet byliv, da er det ikke riktig at næringen betaler for leie av gateareal. Fjern betalingen for utleie, sørg heller for at kontraktene er langvarige og inneholder kvalitetskrav (estetikk, belysning, varme etc.) for å drifte uterommene, la de som driver førsteetasje virksomhetene få fortrinnsrett til gaterommene utenfor sine fasader slik at vi ikke får inn useriøse aktører som ønsker og «skumme» markedet på flotte sommerdager.

IMG_2610

Uteserveringen på Karl Johan. Foto: Visit Oslo

Skal man opprettholde serveringsnæringen i førsteetasjene så er det viktig at disse prioriteres i forhold til helårsdrift. På denne måten viser Oslo Kommune at de er en proaktiv næringspolitisk aktør som ønsker å skape noe for byen og sentrum og Oslos borgere. Med slike gode rammevilkår skal Oslo Handelsstands Forening sammen med sine medlemmer være med å bidra til å skape et best mulig byliv

Osloanalysen for 2016 er nå klar.

Dette er en analyse som tar for seg omsetningen fordelt på bransjer i Oslo og Akershus samt dekningsgrader innenfor du ulike bydelene og kommunene i Akershus. Rapporten gir et omfattende bilde av hvordan de ulike bransjene har utviklet seg gjennom året med tanke på omsetning, Videre tar den for seg omsetningsutviklingen innenfor de geografiske områdene i Osloregionen.

Hvem kjøper rapportene?

Rapporten kjøpes hovedsakelig av fagpersoner som driver med analyse av handelstall innenfor kjeder og Retail virksomheter samt eiere, investorer, eiendomsutviklere og konsulenter som er opptatt av Retail markedet.


Begge rapportene koster 1875 for medlemmer, for ikke medlemmer koster disse 3750. Ta kontakt med Lars(at)ohf.no for bestilling av rapporter.


Lars Fredriksen, Oslo, 29.06.2017

 

 

Restaurant Louise på Aker Brygge

Del : fbtw

I vår nye serie intervjuer vi engasjerte OHF-medlemmer. Idag har turen kommet til driftsleder på Restaurant Louise, Linn Garcia Sørensen. Med et ustadig junivær er hun glad for alle solglimt, og har ellers baldakiner og tepper til gjestene på de kjøligere dagene. Nordmenn vil helst sitte ute, uansett!

louise2

Hva liker du aller best med å jobbe i restaurant?

Den gode energien som er i restauranten blant både kolleger og kunder.

Hvilken gjestetype er din favoritt?

Alle gjester har sin sjarm! Det er selvsagt morsomt å ha kunder som er åpne for forslag, og vil utforske noe de kanskje aldri har smakt før. Kombinasjoner som er litt rare men viser seg å være fantastiske.

Hva er det sprøeste du har opplevd som servitør?

Det må være da en stamkunde landet med helikopter utenfor restauranten fordi de bare måtte innom oss for et godt måltid, champagne og god service!

Hva er din favoritt på menyen for tiden?

Denne tiden av året er det helt klart skalldyr. Ingenting er så godt som dette, kombinert med norsk sommer og noe godt leskende i glasset på uteserveringen.

louise4

Din beste kundeopplevelse – om du klarer å velge bare en?

Jeg har flere, men de beste er de gangene du har gjort det lille ekstra som kunden kanskje ikke forventer, blir positivt overrasket og ekstra fornøyde. Kan være så lite som å slå av en liten prat (hvis man har tid til det). Gi litt ekstra oppmerksomhet eller huske detaljer som gjør at gjesten føler seg spesiell og sett.

Din verste kundeopplevelse (om du har en)?

En gjeng som var nedlatende og ufine hele kvelden uten at jeg våget å si noe fordi jeg var ganske mye yngre enn dem.

Synes du det er stressende å jobbe innenfor et serviceyrke?

For meg er stresset og adrenalinet som kommer når det står på som verst det beste med hele serviceyrket. Å ha en dag det har vært mye å gjøre, god kjemi med kolleger og alt bare har klaffet er en god følelse og gir energi. De dagene man føler at man ikke har helt kontroll er de dagene som kan virke stressende. Så det er viktig å holde hodet kaldt og ikke miste kontroll.

sende_4_BW

Linn Garcia Sørensen hos Restaurant Louise

Hvis du kunne jobbet på hvilken restaurant i hele verden…hvor ville du jobbet da?

Å, det er litt vanskelig. Jeg ville nok valgt et sted hvor jeg kunne lært enda mer, men samtidig så er jeg ikke 20 år lenger, så et sted som kunne kombinert mer kunnskap om en annen matkultur eller trend, og samtidig hatt tid til å gi kunden en spesiell opplevelse hadde vært rette stedet for meg nå.

Har du fått en uvanlig bestilling noen gang?

Ikke som jeg kommer på nå, men det har jeg helt sikkert. Men med et åpent sinn og litt kreativitet klarer man som regel å imøtekomme de fleste bestillinger innenfor visse rammer.

Tips til hvordan du er en god gjest?

Kom til avtalt tid, og gi gjerne beskjed hvis du bli forsinket eller får endringer i antallet. Forvent en opplevelse, men ha forståelse for at det ikke kun er du som sitter i restauranten. Spør en ekstra gang hvis det er noe du lurer på og ikke vær redd for å si ifra om det er noe du mangler, i stedet for å bli irritert over noe man bare kan spørre servitøren om. Og ikke glem å kose deg!