Innlegg

Sykkeltiltak i Sandakerveien og Markveien

Del : fbtw

Oslo Handelsstands Forening (OHF) har mottatt til høring forslag om sykkeltiltak i Sandakerveien og i Markveien. Tiltakene er ledd i Oslo sykkelstrategi som ble vedtatt i bystyret i 2015. OHF har frist til 27. april med å kommentere forslaget vedrørende Sandakerveien, så om du ønsker at dine behov og innspill skal bli tatt inn i vårt svar, bør vi ha det hos oss innen 24. april. Frist for å kommentere Markveien er 20. april, så da trenger vi å høre fra deg i første uken etter påske!

bicycle-1245643__340

Blant tiltakene som varsles er:
Sykkelfelt i sørgående retning på strekningen, dvs. mellom Vogts gate og Bentsebrugate. Parkeringsmuligheten fjernes på dette strekket, dvs. vestsiden av veien.
Gateparkering i Sandakerveien mellom Bentsebrugate og Torshovgata fjernes
Fortauene ved Sandaker veien 17 utvides
Ved Sagene skole etableres det en av- og påstigningslomme, hvilket medfører at p-plasser fjernes
Sykkelfelt etableres i nordgående retning i Markveien, mellom Grüners gate og Øvrefoss. Uregulerte parkeringsplasser blir fjernet.

Her finner du skrivet fra Oslo kommune. Vi håper du har anledning til å vurdere om dette vil ha konsekvenser for din virksomhet, og informere oss om dette. Ta kontakt med OHFs Jon Anders Henriksen for spørsmål og kommentarer.

Sykling i Oslo – arbeid med hovedsykkelnettet

Del : fbtw

Oslo kommune har tidligere bestemt en sykkelstrategi som krever både ressurser og tiltak for å bli realisert. En særlig innsats blir nå gjort i det som kalles sykkelveinettet, der åtte byruter på ca tilsammen ca 55 kilometer sykkelveier skal sikres frem mot 2022.

OHF har mottatt til uttalelse forslag om forskjellige tiltak i sykkelsatsingen, og i denne omgang knyttet til byrutene på Grünerløkka (Sandakerveien og Markveien).

Blant tiltakene som kan benyttes er disse:

• Sykling mot enveiskjøring. inkl. fjerne gateparkering
• Skilting og veioppmerking av sykkelruter
• Egne sykkelfelt
• Breddeutvidelse av eksisterende sykkelfelt
• Sykkelbokser i lysregulerte kryss
• Redusere fartsnivået for biltrafikk

gater_22Høringsfristen er i forslagene for Sandakerveien og Markveien satt til hhv. 27.april og 20.april. Det varsles videre at tiltakene kan bli iverksatt i mai 2017.
OHF vil uttale seg i saken, og be om at tiltakene vurderes opp mot behovene til lokale næringsdrivende og beboere. Vi setter stor pris på innspill fra medlemmer og andre som er opptatt av næringsutvikling i det berørte området.

Send en mail til jonanders(at)ohf.no dersom du har innspill!