Innlegg

Sykling i Oslo – arbeid med hovedsykkelnettet

Del : fbtw

Oslo kommune har tidligere bestemt en sykkelstrategi som krever både ressurser og tiltak for å bli realisert. En særlig innsats blir nå gjort i det som kalles sykkelveinettet, der åtte byruter på ca tilsammen ca 55 kilometer sykkelveier skal sikres frem mot 2022.

OHF har mottatt til uttalelse forslag om forskjellige tiltak i sykkelsatsingen, og i denne omgang knyttet til byrutene på Grünerløkka (Sandakerveien og Markveien).

Blant tiltakene som kan benyttes er disse:

• Sykling mot enveiskjøring. inkl. fjerne gateparkering
• Skilting og veioppmerking av sykkelruter
• Egne sykkelfelt
• Breddeutvidelse av eksisterende sykkelfelt
• Sykkelbokser i lysregulerte kryss
• Redusere fartsnivået for biltrafikk

gater_22Høringsfristen er i forslagene for Sandakerveien og Markveien satt til hhv. 27.april og 20.april. Det varsles videre at tiltakene kan bli iverksatt i mai 2017.
OHF vil uttale seg i saken, og be om at tiltakene vurderes opp mot behovene til lokale næringsdrivende og beboere. Vi setter stor pris på innspill fra medlemmer og andre som er opptatt av næringsutvikling i det berørte området.

Send en mail til jonanders(at)ohf.no dersom du har innspill!