Innlegg

Trygghetsfrokost

Del : fbtw

Raymond Johansen var som vanlig engasjert da han var på besøk hos OHF under Trygghetsfrokost den 13. juni. Byrådslederen innledet med en personlig beretning om 22. juli, før han fremmet generelle betraktninger om hvordan kommunen og innbyggerne side om side må jobbe sammen for en trygg og vennlig by.

DSC_0011

Byrådslederen tar trygghet på alvor

Byantikvar Janne Wilberg kåserte livlig om hvordan man bør – og ikke bør – bruke bygninger for å fremme trivsel som verktøy for økt trygghet i byen. At julebelysning kan bidra til økt trivsel var et tydelig eksempel; de besøkende går der det er lys, og holder seg unna de mørke gatene. Janne brenner særlig for å sette hus tilbake i god skikk, og etterlyste mer aktiv bruk av vinduer som en utstillingsplass for butikkenes varer. Tildekking av vinduer er lite hyggelig. Hun poengterte særlig at man kan komme langt med små midler når det kommer til å holde byen vakker og innbydende. Hva med en pris til byens beste vaktmester?

DSC_0020

Osman Ibrahim fra beredskapsetaten holdt et detaljert innlegg om hvordan kommunen jobber for å gjøre byen tryggere, gjennom TRiO. Bokstavene står for Trygg i Oslo, et nettverk av ulike aktører som drar i samme retning for å gjøre byen tryggere, etter målbare kriterier. Beredskapsetaten kan gjøre seg nytte av informasjon helt ned til mindre deler i hver enkelt bydel – her er ingenting overlatt til tilfeldighetene. Osman skisserte hvordan dette skal resultere i et dynamisk verktøy der publikum kan rapportere sin opplevde trygghet, eller mangel på sådan, via en enkel app på telefonen. Vi gleder oss til å se resultatet når det foreligger.

DSC_0035

Gunnar Larssen takker Osman Ibrahim for innlegget