Innlegg

Utbyggingen på Stortinget

Del : fbtw

Vi arrangerer et møte vedrørende utbyggingen av kjøkkeninngangen på Stortinget hos oss, 19. januar 12.00 i Karl Johans gate 37 A.

Michael Tetzschner fra Høyre har engasjert seg i utviklingen i området rundt Stortinget, der det har vært store problemer for handel og næringsdrivende i forbindelse med byggeprosjektet, og han kommer å møtet hos oss.

 

Vi vil følge opp næringsdrivendes interesser i området, og inviterer butikker, serveringssteder, gårdeiere og andre næringsdrivende, samt representanter fra Stortingets eiendoms-seksjon og lokale politikere til dette møtet.

Agenda er utveksling av erfaringer, og diskusjoner omkring konsekvenser for alle involverte parter i byggeperioden. Velkommen!

Send gjerne en mail til maria@ohf.no om du kommer!