Innlegg

Vi gratulerer!

Del : fbtw

Oslo Handelsstands Forening gratulerer de 17 Stortingsrepresentantene fra Akershus, og 19 Stortingsrepresentantene fra Oslo, som i går kveld ble valgt inn som folkevalgte fra vår region til å være våre Stortingskvinner og -menn de neste fire årene.

Vi ønsker velkommen tilbake til alle de folkevalgte vi har jobbet godt sammen med i de siste fire år, og vi ønsker ikke minst lykke til de nye folkevalgte som skal jobbe for nasjonens og regionens beste de fire neste år. Det er enkelt å slutte seg til statsministerens ord fra talen hun holdt i sin tale på valgvaken til Høyre i går kveld – en sak er valget som er gjennomført, en mye viktigere sak er de viktige utfordringer som vi står overfor i næringsutvikling, økonomisk politikk, skatt, samferdsel, integrering, utdanning, miljø og klima. Oppgavene er mange, og krever kloke og næringsvennlige løsninger. OHF vil yte sitt for å bidra til at våre folkevalgte kan gjøre jobben sin skikkelig!


 Administrerende direktør Jon Anders Henriksen (konst.)

 

OHF intervjuer Trine Skei Grande (V)

Del : fbtw

I intervju-serien vår med norske partier, har turen nå kommet til Trine Skei Grande. Hun har vært leder i Venstre fra 2010 og fast innvalgt på Stortinget siden 2005. Les, og hør hva Venstre tenker om handelens vilkår i norsk politikk.


1) Du er allmektig statsminister i Norge: Hva gjør du for å sikre verdens beste næringsliv i Osloregionen?

Fritak for arbeidsgiveravgift de tre første årene for nye bedrifter med færre enn fem ansatte. Attraktiv kulturby med mange store- og små arrangement. Gode kollektiv- og samferdselsløsninger. En pen og effektiv by, med korte avstander.

2) Hvor mye bør en halvliter mikrobrygget øl koste på et utested i Oslo?

Prisen bør være lavere enn i dag. I dag betaler man fort 120 kr for en halvliter mikrobrygget øl. Kanskje kunne 85 kr vært en bra pris. Venstre har gått inn for lavere avgifter på øl, spesielt på øl som produseres i kvantum mindre enn 500.000 liter. Mikrobryggerier har høyere kostnader enn masseprodusert øl. Kanskje bør vi se på om det er mulig å differensiere avgiftene mellom butikksalg og salg på utested også. Et levende og godt uteliv er viktig for Oslo.

3) Bør det være kantiner i det nye Regjeringskvartalet?

Selvsagt, mat er viktig

4) Hva er best – trikk eller sykkel?

Personlig bruker jeg trikk, men jeg heier på syklistene. Ser ut som de nye by syklene i Oslo fungerer kjempebra.

36080550910_c231145e0f_z

Trine Skei Grande på skolebesøk Foto: Venstre, flickr

5) Bør all varehandel under 350 kr. være momsfri, eller bare det du handler på nettet fra utlandet?

Jeg mener at det bør være som i dag der det ikke betales norsk moms på varer under 350 kr som er kjøpt på nett.

6) Hvorfor bør 110 000 medarbeidere i handelen stemme på deg til høsten?

Venstres politikk er den beste politikken for å utvikle Oslo som en viktig nærings- og handelsby. I denne perioden har Venstre bidratt med kraftig kollektiv- og samferdselssatsing i Oslo, i tillegg til bedre vilkår for næringslivet og gründere generelt. Venstre ser Oslos betydning som en driver for resten av Norge og ønsker Oslo en sterk posisjon i Norge og internasjonalt.

7) Hva er ditt partis viktigste forslag til gode rammevilkår for god byutvikling?

Styrke samferdselspolitikken, legge til rette for gode kulturbygg som nye Deichmanske hovedbibliotek og nytt Munchmuseum. Forsøke å lage en by som både næringsdrivende, tilreisende og fastboende trives og kan utfolde seg i.

8) Handel og tjenestenæring skaper store verdier med lave marginer og konkurransen er tøff mellom aktørene. Hvordan kan ditt parti bidra til større konkurransekraft og innovasjon i næringen?

Venstre kan bidra ved å styrke forskning, skattefunn, kapitalfunn, utdanning og den generelle næringspolitikken på området.

9) Vil du bidra til at handel får større fokus av norske politikere?

Ja

10) Trygghet er et viktig politisk tema for OHF. Med trygghet mener vi trygg handel for kunder (lovlig handel, vern mot uønsket adferd eller kriminalitet), trygg handel for ansatte (det skal være 100 % trygt å jobbe i vår næring) og trygg handel for våre bedrifter (trygge betalingsløsninger, fravær av organisert kriminalitet, trygge gater utenfor våre butikker). Hva er det viktigste tiltaket du som politiker kan få gjennomført for å bidra til trygg handel?

Dette er et sammensatt spørsmål. Jeg tror vi best kan bidra ved å være tett på næringen til enhver tid, lytte til næringens utfordringer og forsøke å ta med oss de konkrete innspillene vi får når vi skal utforme lover og regelverk som angår næringen.

11) Våre medlemmer krever byen skal være enkel å ferdes i, både for kunder og varer. Hvis ditt parti har samferdselsministeren før jul 2017, hvordan vil dere bruke denne posisjonen til å gjøre forflytning i storbyen lettere, mer bærekraftig og lønnsom?

Styrke kollektivtrafikken ytterlige, samtidig som vi gjør livet for fotgjengere og syklister letter.
Vi må fortsatt sørge for god logistikkflyt i byen som gjør at handelsstanden lett får varer inn og ut av butikk.

12) Skatt er viktig. Hvordan vil næringen merke skattetrykket etter valget 2017, om ditt parti får bestemme?

Om Venstre får bestemme vil totalt skattetrykk være om lag som i dag, men vi vil prioritere skattelettelser for norsk næringsliv og eierskap. Vi vil redusere formueskatten ved å heve bunnfradraget og å øke aksjerabatten. Skatteforliket innebærer at den alminnelige skattesatsen reduseres ytterlige.

 

Se de andre partiene svare på samme spørsmål her !