Telthusbakken – Rehabilitering av eksist vann- og avløpstrase

Del : fbtw

Det er opprettet en ny versjon av en plan i KGrav der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 11777
Versjon: 3
Tittel: Telthusbakken – Rehabilitering av eksist vann- og avløpstrase
Tidsrom: 12.04.2018 – 15.04.2019
Tilbakemeldingsfrist: 11.04.2018

 

 

Berørte adresser:

 

 

Arbeidets art:

Samarbeidsprosjekt med BYM.
I forbindelse med BYM sin opprustning av gatelegemet og håndtering av overflatevann, vil VAV fornye vann og avløpsledninger. VAV vil etablere Ø200mm VL og Ø250mm AF.

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: Oslo kommune Vann Avløp
Planlegger: Kai Zander
Plan opprettet dato: 27.08.2015
Kontakt tlf: 234 40 640
Kontakt e-post: gravekoordinering@vav.oslo.kommune.no