Tenk sikkerhet og beredskap

Del : fbtw

Sikkerhetssjef Janne Holtet Westbye har arbeidet i foreningen i over 20 år og har god kjennskap til kriminalitetens konsekvenser for handels- og servicebransjen.

Utviklingen er skremmende. Den organiserte kriminaliteten øker, og opplæring av ledere og ansatte, samt forebyggende tiltak, er kanskje viktigere enn noen gang.
OHF
gjennomfører årlig ca. 30 åpne og bedriftsinterne kurs og øvelser for sine
medlemmer. Tilbudet er landsdekkende i og med at vi gjennomfører kurs for våre medlemmer i andre byer også. 
  • HMS-kurs for ledere
  • Grunnkurs i arbeidsmiljø
    for verneombud
  • Sikkerhetskurs
  • Kurs i trusselhåndtering
  • Kurs i
    beredskap og krisehåndtering. 

Vi tilbyr 24-timers
beredskapsordning for medlemmene, som sikrer døgnkontinuerlig tilgang på
eksperter innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering. Dette omfatter også
ettervern og psykososial støtte ved traumatiske hendelser. 

OHFs
kursfasiliteter er unike, og vi får svært positive tilbakemeldinger på våre
kurs og øvelser. Vi er opptatt av å skreddersy tilbud etter medlemmenes
ønsker og behov, og bruker derfor kursledere og instruktører med riktig
kompetanse. Vi er opptatt av holdningsarbeid, engasjement og god
læringseffekt. 

OHF har som
mål å bidra aktivt til å forebygge tyverier, underslag, ran og voldshandlinger
mot medlemmene. Dersom ansatte blir utsatt for alvorlig kriminalitet, skal
medlemmer med beredskapsavtale vite at vi har et apparat som alltid står klart for å bistå, uavhengig når på døgnet behovet dukker opp.