Terrorsikring av Oslo sentrum

Del : fbtw

Prinsipplanen «Oslo sentrum – gatebruk og grunnsikring» er retningsgivende for sikringstiltak som berører gater og byrom i Oslo.

Planen, som er utarbeidet av stat og kommune, skal balansere terrorsikring med bylivets behov.
Det vises til London og Berlin, hvor man har brukt bymøbler til å sikre utsatte bygg. På den måten holdes kjøretøyer på avstand uten at området sprerres.
Blomsterkassene i Karl Johans gate ved Stortinget og granittbenkene foran Rådhuset er eksempler på en type terrorsikring man ønsker seg.
– Hvis vi får på plass en del slike grep, kan behovet for å stenge veier og gjøre andre inngrep bli mindre enn vi så for oss, sier byrådsleder Stian Berger Røsland til Aftenposten.
Kirkegata som gågate for å sikre departementer og Norges Bank, samt flytte trikkelinjen fra Riddervolds gate til Inkognitogata for å skjerme statsministerboligene, er av de få konkrete tiltakene som er nevnt.