Thereses gate ennå ikke løst

Del : fbtw

Oslo Handelsstands Forening har hatt mye oppmerksomhet rettet mot Thereses gate de siste årene. Helt siden Kraftfulle fremkommelighetstiltak ble iverksatt i gaten januar 2014, har OHF sammen med aktive medlemmer i gaten arbeidet for å sikre næringslivets interesser.

Lippestad

Anne Christine Kroepelien(H) og Eivind Bergman overleverer underskrifter til Lippestad

 

Kommunens leverandør, Norconsult, har utredet et forslag til hvordan Thereses gate, og omliggende gater kan utvikles og driftes for å oppnå kommunens mål om hurtigere trikk og flere syklende. Forslaget kan leses her.

Forslaget som ligger på bordet har vekket sterk motstand hos lokale politikere, innbyggere og ikke minst næringsdrivende. Den lokale skolen kan nå legges til denne listen. Rektor for Bolteløkka skole, Ronny S. Engebråten, kaster seg inn i debatten som føres omkring planene for Thereses gate. Han er skuffet over at konsulentbyråets forslag åpner opp for mer bilkjøring i skolens nærområde, til fordel for færre biler i selve Thereses gate.

Lokale politikere sterkt engasjert

Lokale politikere, på sin side, er fortvilet, og opplever det som at det ikke har noen betydning hva bydelen, næringsdrivende eller innbyggerne mener. Bydelsutvalgslederen, Anne Christine Kropelien (H) har utrettelig engasjert i seg i denne saken, og sørget for store bidrag gjennom politisk virke og har ført folkevalgte, næringsliv og innbyggere sammen. OHF mener slikt engasjement bør være en rollemodell for andre bydelsutvalgsledere.

Beboere og næringsliv står samlet

Både næringslivet og innbyggerne har samlet seg rundt opprop, som er godt forankret i lokale forhold og behov. Innbygger-initiativet kan leses her. Budskapene er ikke til å misforstå, og går i rette med Norconsults konseptanbefaling som de mener er feil løsning for gaten, at det er behov for korttidsparkering i gaten også i fremtiden, og at Oslo kommune ikke må gjennomføre to gravearbeider i gaten.

Næringslivet i gaten har sterke fellesskaps interesser med beboere, andre brukere og nå også skolen. OHF fulgte opp saken i møte med Oslos næringsbyråd i slutten av november, der representanter overleverte et opprop undertegnet av alle de næringsdrivende.

 

Næringslivets opprop kort forklart

Oppropet ble overlevert næringsbyråd Lippestad i november, av Eivind Bergman på vegne av næringslivet i gaten. Oppropet melder:

• Næringslivet fraråder anbefalingen fra Norconsult – vi ønsker en sambruksløsning for gaten, der forskjellige trafikkformer kan fungere sammen
• Beboere og næringsliv ønsker mulighet for korttidsparkering (2 timer) i Thereses gate.
• Beboere og næringsliv ønsker bare en «omgang» med arbeider i gaten.
(se hele oppropet her).

 

thereses

Fra høsten 2016, da OHF hadde med Arbeiderpartiet ut på besøk til de næringsdrivende