Thorvald Meyers gate, gate- og trikkeopprustningsprosjekt

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 13713
Versjon: 1
Tittel: Thorvald Meyers gate, gate- og trikkeopprustningsprosjekt
Tidsrom: 31.01.2018 – 31.12.2019
Tilbakemeldingsfrist: 01.05.2017

 

Berørte adresser:

THORVALD MEYERS GATE 17B, THORVALD MEYERS GATE 17A, THORVALD MEYERS GATE 17C, ØVREFOSS 9, THORVALD MEYERS GATE 26A, HESSELBERGS GATE 3A, THORVALD MEYERS GATE 19,
THORVALD MEYERS GATE 26C, THORVALD MEYERS GATE 26B, THORVALD MEYERS GATE 28B, SCHLEPPEGRELLS GATE 10A, THORVALD MEYERS GATE 28A, THORVALD MEYERS GATE 23A,
SCHLEPPEGRELLS GATE 8, THORVALD MEYERS GATE 23B, THORVALD MEYERS GATE 23C, SCHLEPPEGRELLS GATE 7, THORVALD MEYERS GATE 18D, TOFTES GATE 25L, THORVALD MEYERS GATE 18B,
TOFTES GATE 25K, THORVALD MEYERS GATE 20A, THORVALD MEYERS GATE 15A, THORVALD MEYERS GATE 20B, THORVALD MEYERS GATE 15B, HESSELBERGS GATE 2, THORVALD MEYERS GATE 85F,
THORVALD MEYERS GATE 85G, THORVALD MEYERS GATE 85H, THORVALD MEYERS GATE 85I, THORVALD MEYERS GATE 85J, THORVALD MEYERS GATE 76C, THORVALD MEYERS GATE 87A, LEIRFALLSGATA 11,
THORVALD MEYERS GATE 78B, THORVALD MEYERS GATE 78A, THORVALD MEYERS GATE 87B, THORVALD MEYERS GATE 89, THORVALD MEYERS GATE 78C, SØNDRE GATE 12B, THORVALD MEYERS GATE 80,
SØNDRE GATE 12A, TRONDHEIMSVEIEN 2C, SØNDRE GATE 1, THORVALD MEYERS GATE 79A, THORVALD MEYERS GATE 79B, THORVALD MEYERS GATE 70B, THORVALD MEYERS GATE 81, THORVALD MEYERS GATE
70A, KORSGATA 32, KORSGATA 29, KORSGATA 31B, KORSGATA 31A, THORVALD MEYERS GATE 72, KORSGATA 27B, THORVALD MEYERS GATE 83A, THORVALD MEYERS GATE 83C, THORVALD MEYERS GATE 83B, THORVALD MEYERS GATE 74A, THORVALD MEYERS GATE 85A, THORVALD MEYERS GATE 74B, THORVALD MEYERS GATE 85B, THORVALD MEYERS GATE 85C, THORVALD MEYERS GATE 85N, THORVALD MEYERS GATE 76A, THORVALD MEYERS GATE 85D, THORVALD MEYERS GATE 85M, THORVALD MEYERS GATE 85E, THORVALD MEYERS GATE 76B, THORVALD MEYERS GATE 67, THORVALD MEYERS GATE 64, THORVALD MEYERS GATE 69, THORVALD MEYERS GATE 71B, SCHOUS PLASS 2, SCHOUS PLASS 1, THORVALD MEYERS GATE 71A, THORVALD MEYERS GATE 73B, THORVALD MEYERS GATE 73C, THORVALD MEYERS GATE 73A, THORVALD MEYERS GATE 75, THORVALD MEYERS GATE 66, THORVALD MEYERS GATE 77, THORVALD MEYERS GATE 68, OLAF RYES PLASS 1A, OLAF RYES PLASS 1B, NORDRE GATE 22, NORDRE GATE 27, THORVALD MEYERS GATE 52B, THORVALD MEYERS GATE 52A, THORVALD MEYERS GATE 54, SOFIENBERGGATA 8, SOFIENBERGGATA 9, THORVALD MEYERS GATE 59,
THORVALD MEYERS GATE 56A, THORVALD MEYERS GATE 56B, SOFIENBERGGATA 11E, SOFIENBERGGATA 11D, THORVALD MEYERS GATE 61, THORVALD MEYERS GATE 58B, THORVALD MEYERS GATE 58A,
THORVALD MEYERS GATE 63, THORVALD MEYERS GATE 60B, THORVALD MEYERS GATE 60A, THORVALD MEYERS GATE 65A, THORVALD MEYERS GATE 62C, THORVALD MEYERS GATE 62A, THORVALD MEYERS GATE 51, THORVALD MEYERS GATE 40A, THORVALD MEYERS GATE 40B, THORVALD MEYERS GATE 53, THORVALD MEYERS GATE 42B, THORVALD MEYERS GATE 55, OLAF RYES PLASS 12, THORVALD MEYERS GATE 44A, THORVALD MEYERS GATE 46, HELGESENS GATE 16B, HELGESENS GATE 18, HELGESENS GATE 16A, HELGESENS GATE 14A, HELGESENS GATE 14C, HELGESENS GATE 17, THORVALD MEYERS GATE 34B, THORVALD MEYERS GATE 43A, HELGESENS GATE 13, THORVALD MEYERS GATE 34A, THORVALD MEYERS GATE 43B, THORVALD MEYERS GATE 45A, THORVALD MEYERS GATE 36A, THORVALD MEYERS GATE 45B, THORVALD MEYERS GATE 47A, THORVALD MEYERS GATE 47B, THORVALD MEYERS GATE 38, THORVALD MEYERS GATE 49, THORVALD MEYERS GATE 36B, THORVALD MEYERS GATE 48A, THORVALD MEYERS GATE 42A, THORVALD MEYERS GATE 50A, THORVALD MEYERS GATE 44B, THORVALD MEYERS GATE 50C, GRÜNERS GATE 12B, THORVALD MEYERS GATE 48B, GRÜNERS GATE 12A, THORVALD MEYERS GATE 50B, GRÜNERS GATE 11, THORVALD MEYERS GATE 50D, SEILDUKSGATA 19A, SEILDUKSGATA 19B, SEILDUKSGATA 13A, BJERKELUNDGATA 6B, SEILDUKSGATA 13B, SEILDUKSGATA 15A,
SEILDUKSGATA 15B, THORVALD MEYERS GATE 30, THORVALD MEYERS GATE 35, THORVALD MEYERS GATE 37, THORVALD MEYERS GATE 30C, THORVALD MEYERS GATE 30B, BJERKELUNDGATA 2A,
THORVALD MEYERS GATE 32B, THORVALD MEYERS GATE 39, BJERKELUNDGATA 2B, THORVALD MEYERS GATE 32A, HELGESENS GATE 20B, THORVALD MEYERS GATE 41, HELGESENS GATE 20A,
THORVALD MEYERS GATE 25B, THORVALD MEYERS GATE 25A, THORVALD MEYERS GATE 27A, PAULUS’ PLASS 6B, PAULUS’ PLASS 6C, PAULUS’ PLASS 6A, THORVALD MEYERS GATE 27B,
THORVALD MEYERS GATE 33B, THORVALD MEYERS GATE 33A, PAULUS’ PLASS 1A, PAULUS’ PLASS 1B, THORVALD MEYERS GATE 33C, PAULUS’ PLASS 1C, THORVALD MEYERS GATE 33D,
SEILDUKSGATA 10B, SEILDUKSGATA 14, SEILDUKSGATA 17

Arbeidets art:

Trikketraseen i Thorvald Meyers gate skal oppgraderes, gaten fornyes og opprustes til en fotgjengervennlig gate med bredere fortau og mer oppholdsareal.
Gjennomkjøring for bil og parkering fjernes slik at det etableres god fremkommelighet for gående og for trikken. Varelevering og adkomst til eiendommene opprettholdes.

Prosjektet omfatter blant annet:

• Oppgradering gategrunn, dekker vei og fortau,
grønnstruktur/beplantning, faste konstruksjoner,
gatemøbler, belysning mm.
• Holdeplass for trikk
• Parkering for varelevering og sykkel, HC.
• Skinner med underliggende fundament/plater
• Trekkerør, strøm, kummer
• Overvannshåndtering, Vann- og avløpsrør,
• Grensesnittløsninger mot gårdeiere: areaer, gatevarme, inngangsparti/trapper, stikkledninger, veggfester.

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

 

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

Planlegger Firma: Oslo kommune BYM gate og kollektiv
Planlegger: Katarina Young
Plan opprettet dato: 11.04.2017
Kontakt e-post: katarina.young@bym.oslo.kommune.no