Tidligere direktør Jan Berggraf har gått bort

Del : fbtw

Berggraf var en avholdt leder av foreningen, og høyt verdsatt av medlemmer, ansatte og samarbeidspartnere. Berggraf ledet foreningen gjennom en tid da handel, service og Osloregionen har opplevd store endringer, og han sikret at OHF bidro positivt og konstruktivt i denne periode. 

Etter at Berggraf ble pensjonist har han fortsatt å bidra til foreningen, blant annet ved å skrive spalten «Tilbakeblikk». Den kan du lese på denne siden.

OHF takker for at vi fikk låne av Berggrafs tid, krefter og kompetanse.

En god sjef og et godt menneske har gått bort. Våre tanker går til hans familie.