Tiggeforbud i Oslo

Del : fbtw

I siste møte før sommeren vedtok bystyret å sende to forslag til regulering av tigging i Oslo på høring.

OHF vil gjerne motta dine innspill, slik at handels- og servicenæringens syn kommer tydelig frem når bystyret skal endelig behandle dette over sommeren.

Forslag nr. 1 går inn for å totalforby tigging på offentlig sted og fra hus til hus. Forbudet vil gjelde i hele Oslo. 

Med tigging forstås situasjoner der noen ber andre om penger som mottakeren skal bruke på seg selv eller sine nærmeste. Det vil si at innsamlinger til idrettslag, skoleklasser osv. er utenfor forbudet. 

Forslag nr 2. tillater tigging i områder som ikke er særskilt unntatt. Det vil si at tigging forbys innenfor Ring 2, på og ved kollektivtrafikk, ved privatboliger og ved kjøpesentre.

Hva som er definert som tigging er tilsynelatende ment likt i begge forslag, men er utformet annerledes i forslag 2: «det innføres forbud mot pengeinnsamling (herunder tigging) (…)», men unntak for registrerte organisasjoner og for personer under 18 år (skoleelever m.v.).  

Les mer om forslagene

Ta kontakt med Janne Holtet Westbye eller Jon Anders Henriksen om du har spørsmål eller kommentarer til bystyrets forslag innen 10.august i år.