Tiggeproblem i Oslo

Del : fbtw

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) laget rapporten om utenlandske personer som tigger i Norge.

Politidistriktene har blitt bedt om å rapportere omfanget av ordensmessige utfordringer og straffbare handlinger knyttet til tigging på offentlig sted. Alle de 21 distriktene har erfaring med tigging.  
Oslo er det eneste politidistriktet som skriver at de har store problemer og utfordringer. Syv melder om periodevise problemer, 13 at tigging og tiggere ikke representerer et stort problem.
– Det er ikke rart Oslo skiller seg ut som et sted hvor det er mye kriminalitet. Mange ankommer trolig Oslo før de drar videre andre steder, sier forsker Ada Engebrigtsen i NOVA.
Politiet i Oslo forteller at de i løpet av januar og februar i fjor var i kontakt med 489 rumenske statsborgere. 285 av disse var tidligere anmeldt for kriminelle forhold.
Totalt utgjorde det 823 saker. Oslopolitiet sier også at det ikke er slik at noen få personer står bak mange saker, skriver Osloby.
I rapporten anslås det at det til enhver tid er mellom 500-1000 fattige tilreisende som tigger i Oslo. I Norge anslås tallet å være mellom 700-1500.