Til næringsdrivende i Osloregionen

Del : fbtw

Som følge av korona-pandemien har mange næringsdrivende i Osloregionen, og særlig i sentrum, sterkt redusert aktivitet, noen har allerede midlertidig stengt ned og mange virksomheter vurderer fortløpende ulike tiltak. På vegne av Oslo Handelsstands Forening (OHF) vil jeg gjerne få uttrykke vår medfølelse og bekymring overfor alle som rammes.

Vi i OHF støtter tiltak som sikrer liv og helse, og er glad for at våre medlemmer følger engasjert opp! Vi må også starte arbeidet med trygge både våre virksomheter, arbeidsplasser og byens marked- og møteplasser. Dette vil OHF begynne å jobbe med så snart den akutte fasen er over.

OHF oppfordrer alle virksomheter om å ta hensyn til kommunenes, Statens og Folkehelseinstituttets til enhver tid gjeldende råd og koronasmitterestriksjoner. Vi anbefaler også alle om å vurdere midlertidig tilpasning av driften (herunder å endre åpningstider og bemanning i den grad det er mulig) slik at de overordnede samfunnsmålene med restriksjonene kan nås, og som i tillegg også øker virksomhetenes evne til å unngå at arbeidsplasser varig går tapt.

OHF arbeider fortløpende med blant annet med norske bysentrums interesseorganisasjon, Norsk Sentrumsutvikling (NSU), og VIRKE med å fremme og sikre sentrumsnæringslivets rammebetingelser. Informasjon vil bli sendt i våre faste informasjonskanaler.

Virke har allerede sendt konkrete forslag til tiltak til statlige myndigheter. Norsk Sentrumsutvikling (NSU) og OHF har stilt seg bak disse, da de i stor grad er dekkende for de utfordringene våre medlemmer nå opplever og vil oppleve framover.

Virke understreker at vi står sterkere sammen. Tiltakene gjelder bl.a. utsettelse av offentlige avgifter, fritak for arbeidsgiverperioden ved permitteringer og sykemeldinger mv. Mange av disse vil ha stor betydning for våre virksomheter framover. Basert på gårsdagens pressekonferanse er det stor grunn til å tro at staten imøtekommer disse, men NSU og Virke vi vil uansett se grundig på det som lanseres i dag og ‘være på ballen’ hvis det trengs ytterligere påtrykk.

Avslutningsvis ønsker jeg å spre litt optimisme ved å sitere professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges handelshøyskole Ola Gryttens uttalelse i Bergens Tidende i går: «Jeg er ganske bekymret for norsk økonomi på kort sikt. Klarer Regjering, Storting og Norges Bank å komme med gode løsninger, tror jeg at vi, om noen måneder, er like glade som vi var før koronautbruddet.»

Med hilsen
Oslo Handelsstands Forening
v/adm.dir. Bjørn Næss