Coop Lambertsenter Senter ukjent årstall).

Tilbakeblikk: Åpningstider og søndagsåpent

Del : fbtw

I 1984 søkte OHF fylkesmannen om søndagsåpent for all handel i Oslo i desember.

Fylkesmannen innvilget én søndag, og OHF anket til departementet, som opprettholdt fylkesmannens vedtak. Etter hvert fikk man gjennomslag for alle søndagene før jul.

Langåpent på torsdager

I lov om helligdager og helligdagsfred står det: Faste utsalgssteder kan holde åpent de tre siste søndagene før julaften mellom kl. 14 og kl. 20.

I 1984 samlet styret i OHF seg om at alminnelig åpningstid skulle være til klokken 19 på hverdager og lørdager, med langåpent til klokken 21 på torsdager.

I 1986 vedtok Oslo kommune helt frie åpningstider på hverdager og stengt på søndager (med unntak). Dette ble også gjeldende i den landsomfattende åpningstidsloven som erstattet de kommunale vedtektene.

Regjeringen for søndagsåpent

Bør søndag også være en handledag?

Bør søndag også være en handledag?

Åpningstider har alltid vært en utfordrende næringspolitisk sak for OHF. Utover 1980- og 1990-tallet bidro nye medlemmer til et mer liberalt syn på åpningstider.

Søndagsåpent ble sist styrebehandlet i OHF sommeren 2015, i forbindelse med høringsuttalelsen om regjeringens forslag til endringer i loven.

Regjeringens forslag er enten å tillate all handel på søndag, alternativt at kommunene selv skal få bestemme om butikkene skal få holde åpent.

Langsiktige rammevilkår

OHF er enig i at det er viktig å gjøre noe med grunnlaget for å endre lovbestemmelsene. Det bør være opp til næringsaktørene selv å utvikle fornuftige og lønnsomme virksomheter, etter rammevilkår som er langsiktige og forutsigbare.

Videre uttrykker OHF sterk bekymring for hvordan mangfoldet i handelen skal kunne tilpasse seg et nytt søndagsmarked på kort sikt, og mener dette i for liten grad er vurdert i høringsnotatet.

OHF ønsker at regjeringen gjennomfører en grundigere vurdering av dette temaet, og da særlig ser nærmere på hvordan norsk sentrumsutvikling, knutepunktutvikling og bykjernepolitikk kan bidra til å styrke konkurransekraften for alle aktører i handel, service og servering, samtidig med en liberalisering av åpningstidsbestemmelsene i tråd med regjeringens fremlegg.

Forbrukeren må betale

Når det gjelder regjeringens forslag om å la kommunene bestemme søndagsåpent, advarer OHF mot enda flere rammevilkår som skaper ulike og uforutsigbare markedssituasjoner.

Mange handelsaktører har uttrykt motstand mot generell åpning av butikker på søndager. Norgesgruppen er ett eksempel:

– Vi mener det bare blir samme omsetning fordelt på sju, i stedet for seks, dager. Kostnadene vil stige, og til slutt må forbrukerne betale prisen. Dessuten mener vi at Norge trenger en hviledag, ikke minst butikkmedarbeidere selv, sier konsernsjef Tommy Korneliussen.

Les også: Åpningstider våren 2016