Tilbakeblikk: Karl Johans gate 37 under krigen

Del : fbtw

Et par måneder etter at tyske styrker hadde okkupert Oslo, ble OHFs kontorlokaler til «offiserkasino».

14. juni 1940 meddelte Josef Terboven, rikskommissær for de okkuperte norske områder, at tyske myndigheter ville rekvirere Karl Johans gate 37 til «offiserkasino».

OHFs kontorlokaler skulle altså brukes til klubbvirksomhet og festarrangement, og en eksklusiv tysk restaurant flyttet inn. På balkongen ble hakekorsflagget heist, og bygget ble døpt «Deutsches Haus».

Forbud mot jubileum

En dag i Oslo cropForeningen startet jakten på alternative lokaler i byen, og foreningskontoret endte opp i Riddervolds gate 5. Møtene bare preg av å være mest mulig nøytrale og høsten 1941 ble all medlemsrettet virksomhet, bortsett fra de sosiale sammenkomstene, innstilt.

Tyske myndigheter la ned forbud mot at OHF fikk feire 100-årsjubileum i Universitetets aula 12. november 1941. Mye tyder på avisen «Fritt folk», hovedorganet til partiet Nasjonal Samling, provoserte frem dette forbudet ved å omtale OHF som «et rotterede for anti-tysk og anti-NS propaganda».

Masseutmeldelser i protest

Ikke lenger etter avsatte NS-regjeringen OHFs formann Richard Bjerke og erstattet med NS-medlemmet Hans Gude. Et annet NS-medlem, Knut Frigaard, ble ny daglig leder. De andre styremedlemmene, bortsett fra viseformannen, ble sittende i frykt for et fullstendig NS-styre.

«Foreningsloven», som hadde til hensikt at staten ved Vidkun Quislings skulle overta makten i norske foreninger, førte til masseutmeldelser  Ca. 60 prosent av medlemsmassen hadde meldt seg ut på høsten 1942, men trusler fra NS-regjeringen gjorde at samtlige trakk utmeldelsene tilbake.

Norges Handelsstands Forbund

Foreningen overlevde, men virksomheten gikk i dvale. OHF ble innlemmet i Norges Handelsstands Forbund som igjen ble fusjonert med flere andre forbund. Et enstemmig OHF-styre stemte for å bekjempe denne nyordningen og trenerte saken frem til frigjøringen 8. mai 1945.

Første styremøte og generalforsamling etter krigen ble holdt sommeren 1945, men først 1. januar 1946 fikk OHF full råderett over lokalene sine. Grunnen var Norge var underlagt britisk militærstyre en periode etter frigjøringen, og Karl Johans gate 37 ble brukt til «Allied Officers Club».

Krigserstatning og festekontrakt

OHF fikk krigserstatning på 225 000 kroner fra Justisdepartementet for å pusse opp lokalene etter manglende vedlikehold. Gårdsdriften gikk lenge med underskudd, men dette snudde da foreningen inngikk festekontrakt med Kommunal Landspensjonskasse med flere i 1986.

Avtalen innebærer blant annet at tomten festes bort i 120 år med rett til 80 års forlengelse, og at det betales en årlig festeavgift på minimum 4 millioner kroner med full indeksregulering. Ved utløpet av festekontrakten faller hele eiendommen tilbake til OHF. Det skjer i 2186.

Karl Johans gate 37 ca. 1945-1950. Bildet er hentet fra Oslobilder og fotograf er Mittet & Co AS.

Karl Johans gate 37 ca. 1945-1950. Bildet er hentet fra Oslobilder og fotograf er Mittet & Co AS.