Tilbud på rapporten Best Place to Shop

Del : fbtw

Nå gir vi deg som medlem mulighet til å kjøpe rapporten, som inneholder verdifull informasjon for alle som jobber med handel. 
Rapporten inneholder blant annet:

 • Kåringen av beste handelsområde
 • Foretrukket handelsområde
 • Tilfredshet med hvert handelsområde
 • Viktigste kriterier for valg av handlesområde
 • Netthandel nå, og i fremtiden
 • Kjøpekraften rundt hvert handelsområde
 • Befolkningens forbruksvaner og holdninger
 • Antall butikker, omsetning og resultat
 • Bransjefordeling
 • Kjedefordeling
 • Omsetningsstatistikk for alle kommuner i Oslo og Akershus
Handelsbarometeret har som mål å kartlegge og ta pulsen på handelsområdene i Oslo og Akershus. Dette inkluderer
både omsetningsutvikling og forbrukeratferd. 
– Denne rapporten er nyttig og verdifull for alle som er opptatt av å forstå kunder og dere preferanse for handelssted, sier utviklingssjef i
OHF Lars Fredriksen.

Barometeret er delt i to deler. En del tar for seg «harde data», og omfatter definisjon av handelsområder, med data på lønnsomhet,
omsetning, resultat, størrelse med mer per handelsområde. Den andre delen omhandler «myke data», og ser på kundens preferanser i forbindelse med de ulike handelsområdene. I datagrunnlaget her ligger en fersk spørreundersøkelse om shoppingvaner som viser forbrukernes bruk og mening om tilbudene. Ved å gjøre en slik kombinasjon får man kartlagt forbrukerens adferd ved valg av handelsområde, og sett dette opp mot lønnsomhet.
Rapporten kan bestilles fra OHF, og koster kun kr. 12 500,- eks. mva.