Tilrettelegging for myke trafikanter i Sørkedalen og Maridalsveien

Del : fbtw
Offentlig ettersyn av planprogram for sykkeltiltak i Sørkedalen varsler om at Bymiljøetaten jobber med reguleringsplan for å tilrettelegge for syklister og andre myke trafikanter.  
 
Arbeidet finner sted i Sørkedalen, mellom Peder Ankers Plass og Skansebakken, klikk her for mer informasjon om dette.
 
Det vil også arbeides med tilrettelegging langs Maridalsveien mellom Brekke og Hammeren, gå inn her for å lese mer om dette.