Tiltak for sentrumshandelen

Del : fbtw

NSU har med økonomisk støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeidet med å avklare hvorvidt en BID-ordning kan etablers i Norge.

BID står for Business Improvement District og er et presist avgrenset område hvor næringsdrivende – etter avstemning – vedtar at de sammen skal investere i tiltak som styrker områdets konkurranseevne.

I juni kom utredningen «Vitalisering av sentrum – en norsk BID-ordning», hvor NSU konkluderer med at rammevilkårene må endres, hvis sentrumshandelen skal overleve på sikt.

NSU foreslår at en norsk BID-ordning etableres og håper departementet vil gå videre med tilrettelegging av en slik ordning.

Et samstemt styre står bak anbefalingen som støttes av medlemmene; 45 norske næringsorganisasjoner, deriblant OHF.

Vil bruke BID i Osloregionen

Mer om BID