Tobakksbevilling utsatt til 2016

Del : fbtw

Departementet vil utrede et forslag til en enklere og mindre byråkratisk tilsynsordning som erstatning for bevillingsordningen.

I forslaget fra forrige regjering, som ble vedtatt av Stortinget våren 2013, er kostnadene ved bevillingsordningen for kommunene og handelsnæringen beregnet til omlag 138 millioner kroner per år.
? Fremover vil jeg fokusere mer på hjelp til de som ønsker å slutte og på tiltak som kan gjøre tobakk mindre tiltrekkende for barn og unge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding Handelsbladet FK referer til.
Fordi bevillingsordningen revurderes, trekker Helse- og omsorgsdepartementet tilbake forslaget til en ny bevillingsforskrift, som ble sendt på høring under forrige regjering med høringsfrist 24. januar 2014.