Tobakkstilsyn i Oslo

Del : fbtw

Stortinget bestemte i fjor sommer at kommunene skal føre tilsyn med dem som selger tobakk, fra og med
1. januar i år. Tilsynet skal finansieres av utsalgsstedene selv. 


 
Neste uke vil byrådet i Oslo behandle et forslag om hvordan tilsynet skal organiseres og finansieres, før bystyret endelig godkjenner forslaget. Byrådet vil at næringsetaten skal stå for kontrollen. Det fremmes forlag om at hver enkelt faste utsalgssted skal finansiere arbeidet, med inntil 4 500 kr årlig. Midlertidige utsalgssteder skal betale inntil 1 200 kr årlig.
 
OHF mener en slik kostnad bør dekkes av myndigheten som ønsker tilsynet eller kontrollen, eventuelt gjennom gebyrer som betales av dem som bryter regelverket.
 
OHF følger saken videre, og vil gjerne høre fra dere om dette: