Toftes gate

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Tittel: Toftes gate
Tidsrom: 18.05.2016 – 31.12.2016

Berørte adresser: SCHLEPPEGRELLS GATE 14A, TOFTES GATE 30, SCHLEPPEGRELLS GATE 16B, TOFTES GATE 32, SCHLEPPEGRELLS GATE 16A, SCHLEPPEGRELLS GATE 9B, SCHLEPPEGRELLS GATE 9A, FREDERIK HASLUNDS GATE 2A, SCHOUS PLASS 5, SCHOUS PLASS 3A, SCHOUS PLASS 3B, SCHOUS PLASS 6A, SCHOUS PLASS 6B, SCHOUS PLASS 7B, SCHOUS PLASS 7A, RATHKES GATE 1A, TOFTES GATE 61C, SOFIENBERGGATA 17, SOFIENBERGGATA 13A, SOFIENBERGGATA 13B, TOFTES GATE 64, SOFIENBERGGATA 13C, TOFTES GATE 66A, TOFTES GATE 66B, SOFIENBERGGATA 13D, SOFIENBERGGATA 13E, TOFTES GATE 68A, TOFTES GATE 68B, TOFTES GATE 69, SCHÆFFERS GATE 1, HELGESENS GATE 22B, HELGESENS GATE 24A, TOFTES GATE 45B, TOFTES GATE 47C, TOFTES GATE 43C, TOFTES GATE 39B, HELGESENS GATE 24B, TOFTES GATE 41B, GRÜNERS GATE 16B, GRÜNERS GATE 16A, TOFTES GATE 43A, TOFTES GATE 45A, TOFTES GATE 41A, GRÜNERS GATE 15, TOFTES GATE 47B, TOFTES GATE 47A, TOFTES GATE 43B, TOFTES GATE 51B, TOFTES GATE 51A, TOFTES GATE 49, TOFTES GATE 53A, TOFTES GATE 53B, TOFTES GATE 57B, TOFTES GATE 60A, TOFTES GATE 57A, TOFTES GATE 59A, TOFTES GATE 61B, TOFTES GATE 55, TOFTES GATE 60B, TOFTES GATE 61A, HELGESENS GATE 26A, SEILDUKSGATA 23A, SEILDUKSGATA 23B, TOFTES GATE 39A, TOFTES GATE 35, TOFTES GATE 37, TOFTES GATE 52, TOFTES GATE 48B, TOFTES GATE 50B, TOFTES GATE 44, TOFTES GATE 48A, TOFTES GATE 50A, SEILDUKSGATA 25A, SEILDUKSGATA 25B, TOFTES GATE 56A, TOFTES GATE 58, TOFTES GATE 54B, TOFTES GATE 56F, TOFTES GATE 54A, SEILDUKSGATA 25C, TOFTES GATE 56B, TOFTES GATE 56C, TOFTES GATE 56D, TOFTES GATE 56E

Arbeidets art:
Asfaltering
Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no
Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger Firma: Oslo kommune BYM Arbeidsvarsling
Planlegger: Stein H. Johansen
Plan opprettet dato 26.02.2016
Kontakt e-post: stein.johansen@bym.oslo.kommune.no