Tomas Røise

Del : fbtw

Tomas Røise

Utdannelse: Bachelor i Varehandelsledelse på BI 2005-2008
Nåværende stilling: KAM UMS AS

– Ditt engasjement i YR (når var du engasjert i YR og hvilke rolle/roller?)
Styremedlem YR: 2009-2011
Leder YR: 2010-2011
Medlem av OHF valgkomite: 2011-2012

Arrangerte blant annet paneldebatt «Matkjedeutvalgets rapport av dagligvarebransjen»

– Hva har YR gjort for deg /verdien av å engasjere seg i YR (arrangementer, nettverk etc.)?
Først og fremst vil jeg takke gjengen som utgjorde Interim-styret og de første styrene. Det var en veldig hektisk og lærerik periode. Har fått noen gode venner der som jeg ikke ville ha vært for uten.

Jeg mener det er svært lærerikt å være i skjæringspunktet mellom akademia og næring. Det er nettopp i slike fora at man tørr å utfordre hverandre på antatte sannheter. Jeg håper YR fortsetter å være det naturligesamlingspunktet for unge som vil lykkes i handelen og at foreningen kan bidra til at morgendagens handel (formater og konsepter)blir diskuteres i YR sammenheng.

Gjennom YR har jeg tilegnet meg et stort handelsnettverk som jeg ikke ville ha vært for uten. Når det kommer til verdier så handler det for meg omå gjennomføre det man sier at man skal. Til syvende og sist så er det dette vi alle blir målt på.YR er en fin arenatil nettopp dette.

– Hva gjør du i dag?
Ble Tromsø-væring i 2012 og trives med det. Bortsett fra det så er det mye jobb 😉