Tøyenparken

Del : fbtw

Varsel om ny plan i KGrav

 

 Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo

Plan ID: 11831

Versjon: 1

Tittel: Tøyen parken

Tidsrom: 05.10.2015 – 30.10.2015

Tilbakemeldingsfrist: 30.09.2015

 

 Arbeidets art:

Etablere ny belysning langs gang og sykkelvei

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Planlegger Firma: Oslo kommune SAM Drift

Planlegger: Frank Rosenkilde

Kontakt e-post: frank.rosenkilde@bym.oslo.kommune.no