Transport i Oslo

Del : fbtw
Byråd Guri Melby vil innlede om byrådets politiske prioriteringer knyttet til bytransport i Oslo, og presentere Oslo Venstres og hennes syn på nødvendig transportpolitikk i Oslo. 
Dette er et viktig tema av flere årsaker, men også på grunn av den pågående høringen om kommuneplanen for Oslo frem mot 2030. Denne høringen avsluttes 30.mai.
Frokostmøtet gir deg god anledning til å høre byråden innlede om byens transportutfordringer, og delta i den påfølgende meningsutvekslingen.
Det blir også en presentasjon av prosjektet Grønn By Distribusjon. Dette er et arbeid i regi av nasjonale transportmyndigheter for å utvikle ny miljøeffektiv, plassbesparende og leveringseffektiv varelogistikk i Oslo.
Oslo kommune er prosjekteier, og vil ved Mari Svolsbru og Helge Jensen presentere arbeidet, og de tiltak som vil ha en praktisk betydning for virksomheter i Oslo sentrum.