Transport og parkering i Oslo

Del : fbtw

Byråden fra Venstre snakket under paraplyen vekst og mobilitet i en klimavennlig by, derunder transport i Oslo.

– Det er viktig å tilrettelegge for handel og næringsliv, men det er mange hensyn å ta og avveininger som må gjøres for å finne gode og klimavennlig transportløsninger for framtida, sa Melby.
Hun sa at målet med nullvekst i personbiltrafikken er krevende i kombinasjon med en kraftig befolkningsvekst. Oslo vokser med 10-15 000 innbyggere hvert år.
– Dette er potensielle kunder. Vår oppgave er å sørge for at det er rom til dem, og legge tilrette for at de kan komme seg på kryss og tvers av byen.
Melby er klar på at plassmangelen gjør at kommunen er nødt til å satse på kollektivtrafikk, sykkel og gange. 
– Innen Ring 1 er fotgjengere og trafikksikkerhet vår hovedprioritet. Når det gjelder kollektivtrafikk vil jeg understreke at målet ikke er høy fart, men tilgjengelighet og regularitet.
I forlengelsen av dette forsikret hun om at kommunen skal anskaffe nye og stillegående trikker. Disse er forhåpentligvis på skinner fra 2018.
Hun forteller at kollektivtrafikken er den viktigste prioriteringen i flere områder, og at gateparkeringsplasser er fjernet på grunn av dette. Sikkerhetstiltak, samt sykkel og gange er andre årsaker.
Melby er klar over interessekonflikten dette skaper, for eksempel i Thereses gate.
– Det viktigste hensynet har vært å få 30 000 mennesker til og fra jobb, men vi vil samarbeide med næringslivet for å lette situasjonen.
Miljø- og samferdselsbyråden ønsker å se på tiltak som kan bedre parkeringsforholdene og -utnyttelsen både på gaten og i hus.
– Det er åpenbart mange som bruker bil for å handle, så vi må se på hvordan merking, pris og drift kan påvirke dette til å bli mer effektivt og målrettet. Vi vil vurdere nye underjordiske parkeringshus der det er dårlig dekning etter hvert.
Melby noterte seg innspill fra salen og legger i løpet av våren fram en byrådssak om parkering i sentrum. OHFs næringspolitiske direktør, Jon Anders Henriksen, følger opp.