– Trenger helhetlig mobilitetspolitikk

Del : fbtw
Flere av OHFs medlemmer var til stede under konferansen, mange av dem for å ta opp problemene de opplever med varelevering, eller generell fremkommelighet, i byen. Dette er et tema OHF er svært opptatt av, og som vi lenge har hatt fokus på. Derfor benyttet vi også anledningen til å legge frem en oppfordring til byens politikere, i form av et forslag om helhetlig mobilitetspolitikk. 
Bakgrunnen for forslaget er at OHF er bekymret for at dagens samferdselspolitikk i Osloregionen lider av for ensidig tenkning. Med kraftfullhet skulle kollektivtrafikken forseres gjennom sentrum, noe som har ført til svært vanskelige situasjoner for mange næringsdrivende. OHF mener derfor det er behov for en helhetlig mobilitetspolitikk, der hensyn til bevegelse av personer og varer ses på i sammenheng. Da vil kritiske hensyn bli ivaretatt når områdeprogrammer utformes og reguleringsplaner fastsettes. Gjennom en slik politikk vil de forskjellige transportformer bli styrket gjennom en koordinert løsning, hvor flere hensyn ivaretas samtidig. 
– OHF oppfordrer derfor de folkevalgte til å utforme en mobilitetspolitikk for Oslo kommune, gjerne i form av en kommunedelplan, sa styreleder i OHF, Trond Herberg.
Forslaget fikk svært positiv respons fra salen, blant annet fra Odd Einar Dørum som mente dette var et svært konstruktivt innspill. 
Senere ble samferdselspolitikken på nytt et tema, da byrådslederkandidatene møttes til duell.
Stian Berger Røsland (H) og Raymond Johansen (Ap) var i storform da de av møteleder Aslak Bonde ble utfordret til å svare på flere sentrale temaer som ble tatt opp tidligere i møtet. Representanter fra Schenker og Mester Grønn benyttet da anledningen til på ny å ta opp de omfattende problemene de opplever med å få fraktet varer rundt i byen. Byrådsleder Røsland innrømmet at den eksisterende gatebruksplanen for indre by er mangelfull. Han mente at det derfor må utvikles en bykjernepolitikk hvor de ulike hensyn avklares. Dette er langt på vei det samme som OHF etterlyser, og vi vil følge opp denne saken nøye i tiden som kommer.