Trenger nye trafikkløsninger

Del : fbtw

A-magasinet har gått igjen­nom planer og vyer for trafikkløsninger i hovedstaden som:

  • T-banelinje til Fornebu og to nye tunneler gjennom sentrum – én for tog og én for T-bane.
  • Splitter nye undergrunnsstasjoner på Bislett, Grünerløkka, Hammersborg og St. Olavs plass.
  • Oppussing av Majorstuen og andre byrom
  • T-banelinjer som går i åttetall gjennom bykjernen med Stortinget stasjon som midtpunkt
  • Ny togtunnel gjennom byen
Men mye av dette har vært under planlegging lenge, og mens vi venter blir vi stadig flere… Hva blir fremtidens løsning? Hvordan skal alle komme seg på kryss og tvers av byen?
Konseptvalgutredningen KVU Oslo-Navet skal foreligge i 2015. Plansamarbeidet mellom etater i Oslo og Akershus for å lage et forslag til en regional plan for areal og transport i regionen skal være ferdig innen utgangen av juni 2015.
Dette skal videre sammenholdes med Oslopakke 3. Den inneholder samferdselspolitiske løsninger for Oslo og Akershus som:
  • Dobbeltspor for jernbanen mellom Sandvika og Lysaker
  • Gjenoppbygging av Kolsåsbanen
  • Oppgradering av T-banelinjer i Oslo
  • Oppgradering av E16 i retning Hønefoss 
I tillegg kommer regjeringens varslede handlingsplan for kollektivtrafikk i storbyene.
En av planleggerne i KVU-prosjektet forteller om en revolusjon innen transporttenkning: Før bygget man en vei eller en jernbanelinje og så hvor mange som tok den i bruk. Nå ser man hvor behovet vil bli størst og bygger der.
Kilde: NSB pressebilder