Trikkeplaner

Del : fbtw

Blant de mange oppgaver OHF jobber med, er trikken og graving i gaten, en av de mest etterspurte. Bytrikken frakter mange millioner mennesker hvert år frem og tilbake i byen vår, og skinneganger, holdeplasser og mer påvirker byrommet der medlemmene våre selger varer og tjenester.

 

I de senere år har vi opplevd store arbeider med trikken i bl.a. i Bogstadveien, Prinsens gate, Thereses gate, Solli plass og på Ekebergbanen. Det vil bli mer gravearbeider i årene som kommer, både som følge av at Oslo kommune kjøper inn nesten 90 nye trikker, samt nødvendig vedlikehold / oppgradering av veier, vannledninger og liknende rundt om. I tillegg kommer politiske prosesser med å få flere til å reise kollektivt på bekostning av bil. OHF mener politikk og tiltak i gatebildet m.m., må organiseres og gjennomføres slik at det skader byens handel minst mulig.

trikk

Oslo sentrum, november 2016

Det betyr også tre viktig grep:
1. Tidlig involvering av lokalt næringsliv og handel – på den måten kan vi tilpasse oss, eller sikre at arbeidet tar hensyn til handelen
2. Planer og tiltak i kollektivtrafikken (og særlig trikk som går i bygatene) må skje slik at normalbruken av gatene / torg blir opprettholdt mest mulig – på den måten kan kanskje arbeid skje utenfor åpningstid, eller med høyere intensitet.
3. Når tiltak gjennomføres, og det ikke kan skje uten at næringsdrivende rammes negativt, må kommunen bidra med andre tiltak som kompenserer for ulempen handelen opplever. Det kan være alt fra enkel tilrettelegging med skilting og informasjon til kunder og vareleverandører, til erstatning for bortfall av omsetning.

IE-OT0000-502-XX-0001-2017 uten tekst

Oversiktskart 2017, for større kart, klikk på bildet.

 

Oslo Sporveier som står for både drift og arbeid på skinnegang m.v. har laget en samlet plan for oppgradering av trikkeinfrastrukturen.
Dette sammen med kart som vi publiserer her, og gjør tilgjengelig for våre medlemmer og lesere. Vi håper dette vil gi deg nyttig informasjon om hva som skjer, og ikke minst når det skjer.

Om kartet

Kartet viser hele trikkenettet i Oslo. De blå linjene markerer der det ligger trikkelinjer som er i bruk. De andre fargemerkene forteller:
– Lilla: Her kommer det nye trikkelinjer
– Oransje bokser: Her vil det skjer arbeider, kan være små tiltak og mellomstore arbeider
– Rødt: Stengte spor
– Grønt: Store prosjekter i gang – omfattende arbeider.
Vi publiserer dette kartet slik at du kan holde deg oppdatert om hvor det skjer tiltak og arbeider, og ser du muligheten av at din bedrift kan rammes, oppfordrer vi deg til å ta kontakt.
NB Kart for årene fremover finner du nederst!

Om samlet plan

OHFs medlemmer ga i vår næringspolitiske undersøkelse, klar beskjed om at innen samferdselspolitikk, var banegående kollektivtrafikk det viktigste vi skal jobbe med fremover. Blant våre arbeidsmål har vært å sørge for at Oslo kommune (og dens virksomheter) er mye tidligere ute i å kommunisere med oss om planer og ideer innen samferdselspolitikken. Vi trenger tidlig varsel, slik at vi kan planlegge innkjøp, markedsaktiviteter, ansettelser etc.
Derfor er vi glade over å å kunne formidle en helt ny tjeneste fra Oslo Kommune, Oslo Sporveier og Ruter som har utgitt oversikten «Samlet plan for oppgradering av trikkeinfrastrukturen».
Planen beskriver de store tiltakene som kommer i nær fremtid, en opplisting av generelle gjøremål som skjer over hele byen, samt gjennomføringsplanen. I gjennomføringsplanen står også hvilke perioder de forskjellige arbeidende vil skje – men bare grovt angitt. Detaljer og presise datoer må etterspørres særskilt.

«Store tiltak»

Vi kan i tiden frem mot 2020 vente større prosjekter i følgende områder:

• Bispegata – koble Ekebergbanen o.m. inn mot infrastruktur i Bjørvika
• Thorvald Meyersgate – holdeplasser, skinnegang, gateopprusting
• Nordre streng – arbeid med skinnegang mellom Holbergs plass og Prof. Aschehougs Plass, holdeplasser o.a.
• Storgata – arbeid mellom Kirkeristen til Nybrua, skinnegang, holdeplass, tilpasning for buss / trikk
• Grefsenveien – skinnegang, tilpasning mellom veier og trikk, holdeplass , Storokrysset
• Ekebergbanen – trikk i tunell, tilpasning trikkelinjer og vei
• Schweigaardsgate – skinnegang og infrastruktur (usikkert)
• Majorstuen – holdeplass, skinnegangarbeid og infrastruktur
• Skovveien – bygge trikkelinje, holdeplass

Er disse områdene noe som påvirker deg eller din virksomhet, ber vi deg om å følge godt med, og gjerne ta kontakt med oss slik at vi kan følge opp dine konkrete interesser i vårt politiske arbeid.

Årene fremover

 

IE-OT0000-502-XX-0001-2018 uten tekst

2018, for større kart, klikk på bildet.

 

IE-OT0000-502-XX-0001-2019 uten tekst

2019, for større kart, klikk på bildet.

 

 

IE-OT0000-502-XX-0001-2020-2021 uten tekst

2020-2021, for større kart, klikk på bildet.

 

Annet

Det er bestemt å kjøpe nye trikker til bruk i Oslo. Dette påvirker selvsagt det øvrige kollektivtrafikkarbeidet i Oslo. Det er også varslet at Oslo kommune vil utforme en sak om holdeplass-strategi. Ruter jobber med denne saken nå.