Trikkeprosjektet i Prinsensgate

Del : fbtw

Oslo kommune deltok i diskusjon med OHFs medlemmer om arbeidet som skjer i Prinsens gate og Tollbugata.

Kommunen holdt en innledning ved prosjektleder Jan Vidar Husby, hvor de gikk igjennom status for prosjektet.

Våren 2017

Trikkeprosjekt Prinsens gate Jan Vidar Husby

Gjennomgang av trikkeprosjektet fra prosjektleder Jan Vidar Husby.

Trikk i begge retninger vil være i normal drift våren 2017, såfremt det ikke oppstår ekstraordinære utfordringer.

Gaten skal få varme i fortau, ny belysning og trær på fortauet i kvartalene nærmest Bjørvika. Tollbugata blir bussgate.

Tilrettelegge for handel

Husby understreket ønsket om å legge til rette for både handel og annen aktivitet, både i byggefasen og på lang sikt.

Han ba om at konkrete ideer og behov sendes inn fortløpende – gjerne gjennom OHF.

OHFs medlemmer tok opp behovet for:

  • Praktiske og forutsigbare muligheter for varelevering.
  • Gode nord-sør-akser (f.eks. Øvre Slottsgate og Kirkegata).
  • Helhetlig tenking rundt belysning, trygghet, tilgjengelighet for kunder og varer gjennom skilting og informasjonstiltak.
  • Sentrums gater og områder henger sammen, slik at det er enkelt å bevege seg fra den ene handlegaten til den neste.

OHF følger saken tett, og distribuerer kommunens «Nærinfo om Prinsensgate-prosjektet» fortløpende til OHFs medlemmer i nærområdet.

Kontakt Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i OHF, dersom du har spørsmål til dette.

Se Oslo kommune om Prinsens gate og Tollbugata