Trond Herberg ny styreleder

Del : fbtw

Nåværende styreleder Carl-Christian Ferner har sittet som styreleder i tre år og takket nei til gjenvalg. Nestleder Trond Herberg overtar dermed vervet.

Herberg er til daglig eiendomssjef for kjøpesenter i Olav Thon Gruppen. Han har tidligere være mangeårig senterleder på Oslo City.  

Valget ble klart da OHF avholdt sin generalforsamling 23. april. Ferner var hindret fra å delta på grunn av sykdom, og Herberg ledet møtet i hans fravær.
Uenigheter knyttet til møte- og stemmeretten på generalforsamlingene ble tatt opp innledningsvis før møteleder «banket gjennom» dagsorden for OHF og Oslo Handelsstands Felleskontor.
Alle sakene ble enstemmig godkjent og vedtatt. I tillegg til Ferner går Odd Gisholt og Ronald Lilleberg Karlsen ut av styret. Ferner skal sitte i kontrollkomiteen, mens Gisholt får plass i valgkomiteen.
Inn som nye styremedlemmer kommer Pauline Johansen, Synnøve Sterri og Rajko Mink.
Johansen er senterkoordinator i Olav Thon Gruppen, samt leder for Young Retailers. Sterri er direktør for kjøpesenter hos OBOS Forretningsbygg, mens Mink er administrerende direktør for TGI Fridays Scandinavia.