Trondheimsveien 37

Del : fbtw

Det er opprettet en ny versjon av en plan i KGrav der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 12280
Tittel: Trondheimsveien 37
Tidsrom: 07.04.2016 – 28.04.2016
Tilbakemeldingsfrist: 07.04.2016

Berørte adresser:

TRONDHEIMSVEIEN 44, TRONDHEIMSVEIEN 37, TRONDHEIMSVEIEN 35A, TRONDHEIMSVEIEN 42B, TRONDHEIMSVEIEN 35C, TRONDHEIMSVEIEN 35B, TRONDHEIMSVEIEN 33, TRONDHEIMSVEIEN 32, TRONDHEIMSVEIEN 34, TRONDHEIMSVEIEN 36, TRONDHEIMSVEIEN 27, TRONDHEIMSVEIEN 25, SARS’ GATE 10

Arbeidets art:

Graving av fiber for utvidelse av bredbånd til ICE Norway
Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no
Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger Firma: Broadnet
Versjon 3 Planlegger: Fredrik Bøhle
Kontakt e-post: fredrik@kimsteinsholt.no