Trondheimsveien 61

Del : fbtw

Det er opprettet en ny versjon av en plan i KGrav der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 14548
Versjon: 2
Tittel: Trondheimsveien 61
Tidsrom: 29.01.2018 – 23.02.2018
Tilbakemeldingsfrist: 16.01.2018

 

 

Berørte adresser:

Sars” gate 37 til 58, Trondheimsveien 61 til 65

 

 

 

Arbeidets art:

Graver og legger rør langs Sars’ gate fra nr 52 til Trondheimsveien 61.
Setter ned ny trekkum i fortau ved Sars’ gate 52

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

 

Planlegger Firma: Telenor Norge AS
Planlegger: Thorleif Martinsen
Kontakt e-post: Thorleif.martinsen@no.relacom.com