Trondheimsveien – Tilpasning nye trikker

Del : fbtw

Det er opprettet en ny versjon av en plan i KGrav der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Tittel: Trondheimsveien – Tilpasning nye trikker
Tidsrom: 15.08.2016 – 03.07.2017
Tilbakemeldingsfrist: 24.06.2016

Berørte adresser:

TRONDHEIMSVEIEN 105B, HAMMERFESTGATA 2F, HAMMERFESTGATA 2E, TRONDHEIMSVEIEN 109, HAMMERFESTGATA 1, TRONDHEIMSVEIEN 100, TRONDHEIMSVEIEN 107, TRONDHEIMSVEIEN 105, TRONDHEIMSVEIEN 84, TRONDHEIMSVEIEN 86, TRONDHEIMSVEIEN 87, HAMMERFESTGATA 2D, TRONDHEIMSVEIEN 89, HAMMERFESTGATA 2C, TRONDHEIMSVEIEN 91, TRONDHEIMSVEIEN 93, TRONDHEIMSVEIEN 95, TRONDHEIMSVEIEN 97, TRONDHEIMSVEIEN 99, TRONDHEIMSVEIEN 101, TRONDHEIMSVEIEN 103, TRONDHEIMSVEIEN 80, SOLHAUGGATA 2B, TRONDHEIMSVEIEN 85, SOLHAUGGATA 2A, TRONDHEIMSVEIEN 83A, TRONDHEIMSVEIEN 83B, TRONDHEIMSVEIEN 81, TRONDHEIMSVEIEN 79, TRONDHEIMSVEIEN 72, VARDØGATA 1, TRONDHEIMSVEIEN 77, TRONDHEIMSVEIEN 75, TRONDHEIMSVEIEN 73, TRONDHEIMSVEIEN 64, TRONDHEIMSVEIEN 71, TRONDHEIMSVEIEN 69, TRONDHEIMSVEIEN 67, TRONDHEIMSVEIEN 60, TRONDHEIMSVEIEN 65, TRONDHEIMSVEIEN 48, HELGESENS GATE 72, TRONDHEIMSVEIEN 47, TRONDHEIMSVEIEN 56, TRONDHEIMSVEIEN 58, TRONDHEIMSVEIEN 51A, TRONDHEIMSVEIEN 61, TRONDHEIMSVEIEN 63, TRONDHEIMSVEIEN 43, TRONDHEIMSVEIEN 41, TRONDHEIMSVEIEN 44, TRONDHEIMSVEIEN 37, TRONDHEIMSVEIEN 35A, TRONDHEIMSVEIEN 42B, TRONDHEIMSVEIEN 35C, TRONDHEIMSVEIEN 35B, TRONDHEIMSVEIEN 42A, SVERDRUPS GATE 26A, TRONDHEIMSVEIEN 33, TRONDHEIMSVEIEN 16B, TRONDHEIMSVEIEN 18B, TRONDHEIMSVEIEN 18A, TRONDHEIMSVEIEN 18C, TRONDHEIMSVEIEN 18D, TRONDHEIMSVEIEN 20B, TRONDHEIMSVEIEN 20A, CONRADIS GATE 1A, TRONDHEIMSVEIEN 21, TRONDHEIMSVEIEN 24C, CONRADIS GATE 1B, TRONDHEIMSVEIEN 24B, TRONDHEIMSVEIEN 21B, SKJELDERUPS GATE 15B, TRONDHEIMSVEIEN 24A, TRONDHEIMSVEIEN 26A, SKJELDERUPS GATE 15A, TRONDHEIMSVEIEN 26B, TRONDHEIMSVEIEN 26C, TRONDHEIMSVEIEN 30, TRONDHEIMSVEIEN 32, TRONDHEIMSVEIEN 34, JENS BJELKES GATE 9B, TRONDHEIMSVEIEN 11, JENS BJELKES GATE 9A, TRONDHEIMSVEIEN 4B, TRONDHEIMSVEIEN 4A, JENS BJELKES GATE 10B, TRONDHEIMSVEIEN 6A, TRONDHEIMSVEIEN 4C, TRONDHEIMSVEIEN 13, TRONDHEIMSVEIEN 8, TRONDHEIMSVEIEN 15, TRONDHEIMSVEIEN 15B, TRONDHEIMSVEIEN 15C, TRONDHEIMSVEIEN 12, TRONDHEIMSVEIEN 17B, TRONDHEIMSVEIEN 10C, TRONDHEIMSVEIEN 10D, TRONDHEIMSVEIEN 19B, TRONDHEIMSVEIEN 10A, TRONDHEIMSVEIEN 17, TRONDHEIMSVEIEN 10B, TRONDHEIMSVEIEN 14C, TRONDHEIMSVEIEN 14A, TRONDHEIMSVEIEN 19A, TRONDHEIMSVEIEN 14B, TRONDHEIMSVEIEN 16A, HERSLEBS GATE 7A, TRONDHEIMSVEIEN 9C, TRONDHEIMSVEIEN 9A, TRONDHEIMSVEIEN 9B, TRONDHEIMSVEIEN 36, TRONDHEIMSVEIEN 25, HERSLEBS GATE 5, TRONDHEIMSVEIEN 2, HERSLEBS GATE 7B, TRONDHEIMSVEIEN 7, HEIMDALSGATA 2C

Arbeidets art:

Tilpasning av trikketraséen i forbindelse med fremføring av nye trikker. Tiltak inkluderer bakkeklaring, økning av sporavstand og generelle forbedringer av spor.
Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger Firma: Sporveien Oslo
Planlegger: Alison Lem
Plan opprettet dato: 19.04.2016
Kontakt e-post: Alison.Lem@Sporveien.com