Trusler og muligheter

Del : fbtw

OHF skal bidra til gode, praktiske og miljøvennlige løsninger. Vi skal videreutvikle en smart, attraktiv og velfungerende by.

Våre nyvalgte lokalpolitikere er på plass. I Oslo ble det maktskifte etter 18 år. Det er dannet et rødgrønt politisk flertall som har lagt frem en plattform for byrådssamarbeid. Eiendomsskatt, bilfritt sentrum og stans i utbyggingen av E18 vestover er noen av fanesakene som vil berøre mange. Nå skal det samarbeides konstruktivt og løsningsorientert! Trusler skal snus til muligheter.

YouGov utførte en undersøkelse blant våre medlemmer. 82 prosent av butikkvirksomhetene mente at et bilfritt sentrum vil ødelegge for handel og kommersielle tilbud. Det er særlig de frittstående butikkene, som representerer egenarten og mangfoldet, som frykter for levebrødet sitt. Dette er viktig å ivareta fordi handel og kommersielle tilbud er en stor, om ikke den største, bidragsyteren til en levende by.

Gunnar-Larssen-687x1030Vil vi ha et bredt og mangfoldig utvalg av butikker og serveringssteder i sentrum, må det tilrettelegges for lønnsom og trygg drift. Da må byen være tilgjengelig for de som går, sykler, reiser kollektivt eller kjører bil av nødvendige årsaker – kanskje praktiske også? Alle vi andre, som arbeider i byen eller besøker den, må ha muligheten til å parkere bilen og komme oss videre på en enkel og miljøvennlig måte.

Det blir for enkelt bare å stenge bilen ute. Et aktuelt alternativ er å bygge ut flere innfartsparkeringer og sentrumsnære parkeringshus der behovet er størst, gjerne underjordiske. Kollektivtilbudet må forbedres, slik at det blir førstevalget for de som skal til sentrum. Det må legges bedre til rette for sykkel og sykkelparkering. Støtteordninger for el-sykler er ett eksempel.

Vi vil arbeide for et levende sentrum for alle. I oktober neste år skal vi være vertskap for Sentrumskonferansen 2016. Da skal vi vise frem vår fantastiske hovedstad som inspirasjon for resten av Norge.

Neste år skal OHF markere sine første 175 år. Det skal vi gjøre ved å se fremover for å kunne virke i nye 175 år. Bursdagen er i dag 12.november. Gratulerer!

Vi har hatt en kraftig vekst i antall medlemmer, og jeg håper at dere vil være med oss videre og ta godt i mot de nye medlemmene. Kontingenten er fortsatt lav og utgjør bare 8 prosent av inntektene våre. Legg merke til notatet under om årsmøter og formaliteter.

Vennlig hilsen Gunnar Larssen
Adm.direktør i OHF

Årsmøter 2016

Styret har berammet neste års årsmøte i Oslo Handelsstands Forening og Oslo Handelsstands Felleskontor til TIRSDAG 26. APRIL 2016 KL 1600
Årsmøtene holdes i Karl Johans gate 37 A.
Innkalling og dokumentasjon blir lagt ut på www.ohf.no 18. mars 2016.

Husk formaliteter

  • Eventuelle forslag til endring av vedtektene skal være innsendt til styret innen 31.12.2015. Ref. vedtektene § 11
  • Eventuell utmeldelse må skje skriftlig innen 31.12.2015. dersom man ikke vil være medlem i 2016. Ref. vedtektene § 3.
  • For at en bedrift skal kunne opptas som medlem må bedriften også melde inn samtlige utsalgssteder (så vel hel- og deleide, som tilknyttet ved franchise og/eller andre sammenlignbare tilknytningsformer). §3
  • Årsmøtet 2015 vedtok endringer i kontingenter og avgiftssatser for 2016. Se medlemskap og priser på Ohf.no