Turvei D2 mellom Ensjøveien og Tiedemannsparken

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 13232
Versjon: 1
Tittel: Turvei D2 mellom Ensjøveien og Tiedemannsparken
Tidsrom: 01.06.2017 – 01.11.2017
Tilbakemeldingsfrist: 13.02.2017

Berørte adresser:

NJÅLS VEI 24, NJÅLS VEI 22B, NJÅLS VEI 22, NJÅLS VEI 18, JOH.H.ANDRESENS VEI 12G, JOH.H.ANDRESENS VEI 12F, JOH.H.ANDRESENS VEI 12E, JOH.H.ANDRESENS VEI 12D,
JOH.H.ANDRESENS VEI 12C, JOH.H.ANDRESENS VEI 14L, NJÅLS VEI 16, JOH.H.ANDRESENS VEI 14K, JOH.H.ANDRESENS VEI 14J, JOH.H.ANDRESENS VEI 14H, JOH.H.ANDRESENS VEI 14G,
JOH.H.ANDRESENS VEI 14F, JOH.H.ANDRESENS VEI 14E, JOH.H.ANDRESENS VEI 5, JOH.H.ANDRESENS VEI 16G, JOH.H.ANDRESENS VEI 16F, JOH.H.ANDRESENS VEI 16E,
JOH.H.ANDRESENS VEI 16D, JOH.H.ANDRESENS VEI 16C, JOH.H.ANDRESENS VEI 16B, NJÅLS VEI 20, JOH.H.ANDRESENS VEI 16A, JOH.H.ANDRESENS VEI 18H, NJÅLS VEI 10C,
NJÅLS VEI 10B, NJÅLS VEI 10A, BERTRAND NARVESENS VEI 9, JOH.H.ANDRESENS VEI 12B, JOH.H.ANDRESENS VEI 12A, JOH.H.ANDRESENS VEI 10B, ENSJØVEIEN 6B, ENSJØVEIEN 6A, ENSJØVEIEN 3

Arbeidets art:

Turvei D2 har en strekning mellom Ensjøveien og Tiedemannsparken og skal oppdateres med delvis ny linjeføring og med tilliggende areal for aktiviteter og sitteplasser.

Turvei D2 er prosjektert med 3m bred sykkelvei tilpasset 2-veis sykkeltrafikk, samt tilhørende fortau med bredde 2,5m.
En kantstein med faset kant skiller sykkelvei og fortau. Overvann ledes til grøntareal for lokal infiltrasjon.
Grøntdrag langs turvei D2 er regulert som Friområde / park jfr reguleringsplan av 22.07.1960.
Byggestart: 01.06.2017.
Ferdigstilt: 01.11.2017
Kontaktperson hos BYM:Helen Alexandra
Email: alexandra.mattsson@bym.oslo.kommune.no
Telefon: +47 905 44 606
Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger Firma: Oslo kommune BYM Byutviklingsprosjekter
Planlegger: Svein Oddvar Korsvik
Plan opprettet dato: 24.01.2017
Kontakt e-post: svein.oddvar.korsvik@bym.oslo.kommune.no