Tyveri- og ransforebygging

Del : fbtw

OHFs 10 tips til tyveri- og ransforebyggende tiltak for sine medlemmer

 

1. Sikre god opplæring og tett oppfølging av medarbeidere – også deltidsansatte. Dette er en god investering for at forebyggende rutiner skal etterfølges.

2. Hold god orden i butikken og lås døren til bakrom/lager.

3. Hold kassaapparat, seddelboks og verdiskap (safe) låst når de ikke er i bruk.

4. Hils på/få øyekontakt med alle som kommer inn og «dominer» butikken. Yt god service, og skap «liv» og trivsel for kundene – det forebygger!

5. Oppretthold besluttet maksimalbeløp/antall sedler per kasse. Overskytende sedler sikres i seddelboks med tidsforsinket lås. Oblater (merker) med informasjon om tidsforsinkelsen plasseres lett synlig.

6. Sikre kontantene i forsikringsgodkjent verdiskap med tidsforsinket lås. Oblater med informasjon om tidsforsinkelsen plasseres lett synlig.

7. Tell kontanter i forbindelse med dagsoppgjør når butikken er stengt og dører/gitter er låste – uten innsyn utenfra.

8. Plasser høydemåler ved utgangsdør/annet egnet sted.

9. Installer forsikringsgodkjent ransalarm. Sikre at ansatte er kjent med hvordan denne fungerer. Benytt verditransport utført av seriøst selskap som har gode opplærings- og oppfølgingsrutiner for levering av veksel og henting av dagsoppgjør.

10. Sikre at medarbeider som er på jobb har mobiltelefon og enkel tilgang til en i ledelsen, slik at ettervern og psykososial støtte ved traumatiske hendelser raskt kan etableres.

 

OHF kan bistå sine medlemmer med innføring av sikkerhetstipsene gjennom sitt samarbeid med Sikkerhetsledelse AS, som består av rådgivere med lang politi- og sikkerhetsfaglig kompetanse. Forebygging av kriminalitet og oppfølging ved traumatiske hendelser er noen av deres kjerneområder. De har også en beredskapstjeneste med 24-timers rådgivnings- og utrykningsberedskap. Ta kontakt for nærmere informasjon.