Uenighet rundt uteservering på Karl Johan

Del : fbtw

Oslo kommune foretar nå en evaluering av prøveprosjektet med uteservering på Karl Johan. OHF mener tiltaket har fungert godt i 2014.
Foreningens interesser er i første omgang å bidra til å sikre aktivitet i Oslos byrom, og i tillegg sikre både likebehandlig og forutsigbarhet for næringsdrivende innen handel, service og servering. 
Vi er særlig opptatt av at fotgjengere må ha god fremkommelighet, og at øvrige butikker og handelsvirksomheter ikke opplever innstenging som følge av aktiviteter på gaten.

Politiet og byantikvaren er imidlertid mer negative til ordningen. 
– Det er en utfordring for våre kjøretøy. Og det er spesielt vanskelig for Oslo brann- og redningsetaten, som har de største utrykningskjøretøyene, sier ordenssjef Robert Thorsen ved Sentrum politistasjon, til NRK Østlandssendingen.

OHF er opptatt av at en eventuell omregulering i dette gateløpet også må ta hensyn til likebehandling ellers i Oslo, slik at regelverk må utformes på en måte som sikrer at tilsvarende positive tiltak kan settes i gang der det er praktisk og kommersielt mulig. I den forbindelse fremmer foreningen en ide vi mener bør bringes inn i vurderingen av omreguleringen. Denne type saker kan med fordel bli en del av OSS (Oslo sentrum samarbeidet), et prosjekt som skal utføres i «Levende Oslo»-regi. I videre vurdering kan det for eksempel ligge som et premiss at slike arrangementer bør være en del av tiltaket OSS.