Undersøker trivsel i Oslo

Del : fbtw

Det er sjette gang i historien at Oslo kommunes publikumsundersøkelse sendes ut. Hensikten er mer kunnskap om hvordan innbyggerne opplever det å bo og leve i byen.

? I forrige undersøkelse så vi i flere sektorer at gapet var stort mellom brukerne og resten av publikum, sier byrådsleder Stian Berger Røsland (H), til Osloby.
Blant annet var de eldre og deres pårørende i 2010 mer tilfredse med eldreomsorgen enn befolkningen for øvrig, og det samme gjaldt innen skole, barnehage og kollektivtrafikk.

Men kommunen fikk blant annet kritikk for dårlig snørydding og få parkeringsplasser.
? I stedet for å bygge nye parkeringsplasser, har vi satset på kollektivtransport. Stadig flere benytter seg av tilbudet, og forhåpentligvis er flere fornøyde med trafikken, håper byrådslederen.

Undersøkelsen ble sendt ut 10. januar til 30 000 respondenter som er tilfeldig trukket ut av Folkeregisteret. Resultatene fra undersøkelsen ventes i april.