Universitetsgaten

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 14605
Tittel: Universitetsgaten
Tidsrom: 01.03.2018 – 01.08.2018
Tilbakemeldingsfrist: 29.01.2018

Berørte adresser:

 

Arbeidets art:

Omlegging av infrastruktur i fortau grunnet riving av eksisterende bygg samt oppføring av nytt bygg på samme tomt.

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: Geomatikk
Planlegger: Geomatikk AS
Plan opprettet dato: 08.01.2018
Kontakt tlf: 09 1 46
Kontakt e-post: kgrav.oslo@geomatikk.no