Urtegata 9

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 15730
Versjon: 1
Tittel: Urtegata 9
Tidsrom: 03.06.2019 – 30.09.2019
Tilbakemeldingsfrist: 26.09.2018

 

Berørte adresser:

 

 

Arbeidets art:

Omlegging av eksisterende VA-anlegg (1200 OV, 200 SP, 200 VL) som kommer i konflikt med planlagt utbygging. Ledningsanlegg – ca. 50
meter med 1200mm overvannsledning, 200mm spillvannsledning og 200mm vannledning. Ca. 50 meter med 250mm spillvannsledning,
200mm overvannsledning og 300mm vannledning.

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

Planlegger Firma: Oslo kommune Vann Avløp
Planlegger: Kai Zander
Plan opprettet dato: 04.09.2018
Kontakt tlf: 234 40 640
Kontakt e-post: gravekoordinering@vav.oslo.kommune.no