Utblokking i Deichmanns gate

Del : fbtw

Oslo Kommune Vann og Avløp varsler om at det vil være en utblokking av eksisterende 125 VL til 180 PE VL i Deichmanns gate, Wilses gate og Iduns gate. Arbeidet har planlagt oppstart 1. oktober 2014 med forventet avslutning 1. juni 2015. Siste frist for tilbakemelding er 10. juli 2014.

VAV sin kontaktperson er Morten Kristensen. For flere opplysninger og berørte adresser, klikk her.