Utdanningsstipend til handelsstudenter

Del : fbtw
Handelens utdanningslegat gir i år 250 000 kroner til studenter som ønsker en karriere innen handel. Av totalt 30 innkomne søknader, har fem søkere blitt innvilget stipend.

Vi gratulerer stipendiatene for studieåret 2020/21, som alle vil motta et beløp på kr. 50 000 hver!

  • Kaja Andreassen, Retail Management | BI
  • Maren Østreng, Retail Management | BI
  • Erik Amandus Bråten Skjennald, Retail Design | Høyskolen Kristiania
  • Josephine Williams, Retail Design | Høyskolen Kristiania
  • Vanessa Andresen-Brøndbo, Butikkledelse | NKI

Karriere innen handel

Oslohandelens utdanningslegat har mål om å bidra til økt kompetanse innenfor norsk detaljhandel. Neste studieår ønsker vi derfor å rette søkelyset spesielt mot medarbeidere i bransjen som ønsker videreutdanning innen fag som er relevant innenfor vår bransje.

Det er ikke bare fulltidsstudenter som kan søke om midler. Oslohandelens utdanningslegat gir også gode muligheter for de som jobber i butikk, service eller serveringsbransjen til å søke om støtte til etter- og videreutdanning.

Masteroppgaver etterspørres!

Legatet etterspør også masteroppgaver som er faglig relevante for norsk detaljhandel. Her gis det også muligheten for praktisk veiledning og kontorarbeidsplass i Oslo Handelsstands Forenings lokaler.

Søknadsfristen for studieåret 2021/22 er først 15. september, så følg med på våre websider for mer informasjon.

Prestisjefulle priser

Utdanningslegatet delte også ut to priser i desember. Beste elev i Service og samferdsel VK2 ved Oslo Handelsgymnasium, Victor Diab, mottok kr. 10 000, mens beste student ved Retail Management studiet ved BI, Sarah Noe Brogaard, mottok kr. 20 000.

Om Oslohandelens utdanningslegat

Legatets formål er å gi økonomisk støtte til unge kvinner og mann født og oppvokst eller bosatt i Oslo-regionen til utdanning innen handel, eller til formål som bidrar til økt kompetanse innen handelen. Studiene/kompetansehevingen, herunder etter- og videreutdanning, kan foregå i Norge eller i utlandet.