Utdeling av legatmidler 2018

Del : fbtw

Som medlem av Oslo Handelsstands Forening, er du med å dele ut midler hvert år fra blant annet OHFs understøttelseslegat. I år ble Kirkens Bymisjons tilgodesett med henholdsvis 250 000 kroner til arbeidsrettede tiltak og 100 000 via TV-aksjonen. Frelsesarmeens aktivitetskort til barn og unge i lavinntektsfamilier fikk 150 000 kroner.

Vi møtte Johannes Heggland, assisterende generalsekretær i Kirkens Bymisjon utenfor Domkirken på Stortorget, tre dager før julaften. Her er vi midt i en av rutene som blir ryddet av I jobb, Kirkens Bymisjons arbeidstiltak. Ruten går fra Europarådets plass, opp Karl Johans gate til Stortorvet og så gjennom Torggata til Youngstorget.

– Jeg vil først si tusen takk for årets gave fra OHF, sier Heggland når han møter oss. OHF støtter jo i år særlig de arbeidsrettede tiltakene våre, som er viktig for mange i denne byen.

Fra rus til ros

Vi går gjennom en julepyntet Torggata mens vi snakker om de ulike tiltakene Kirkens Bymisjon driver som dreier seg om å få folk i arbeid.

– En ting er at det er selvfølgelig viktig å være i jobb fordi alle trenger inntekt og noe å leve av. Men i tillegg til det er det ekstremt viktig at folk kjenner at de har en tilhørighet, at de er del av et større samfunn der de får lov å delta og yte, fortsetter han.

– Disse tiltakene gjør og noe med hvilke bilder folk har av mennesker i rus, en god del av dem vi sysselsetter har jo rusproblemer. Men plutselig så kan man bli sett som en ressursperson, få en klapp på skulderen og høre at man gjør en god jobb. Å være i jobb kan redusere rusinntak, og noen ganger også kriminalitet. Mer struktur i dagen og uka, fører ofte til bedre hverdager, sier han.

Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i OHF spiller inn;

– Det er viktig at handelsnæringen sammen med ideelle organisasjoner som Kirkens Bymisjon har et ansvar for samfunnet vi lever i, og sørger for at vi kan få et bra byliv. Tilnærmingen Kirkens Bymisjon har, med tiltak knyttet til deltagelse i arbeidslivet, er så god og riktig. Partnerskapet vi har hatt over lang tid er noe vi har stor glede av, og som er viktig for oss også. Det hjelper dere, det hjelper oss og det hjelper definitivt alle som bruker byen til hverdags.

– Vi har som nevnt en lang tradisjon for samarbeid, ønsker å være en deltagende støttespiller for Kirkens Bymisjon. Ikke på den måten av vi deler ut almisser, men er en strategisk partner over tid, fortsetter Henriksen.

Langvarige forhold viktig

Heggland er enig i at langsiktig samarbeid med næringsliv og kommune er fruktbart.
– Vi opplever en økende bevissthet i næringslivet om å være deltagere i et inkluderende byliv. I Bjørvika som nå er under utvikling, er det et uttalt mål i næringslivet at de vil være med å skape en bydel der alle kjenner at de har plass og respektert, sier han.

– Kirkens Bymisjon har mange tiltak som bidrar til at folk kommer i jobb. Der det er mulig, arbeider vi for at man kommer ut i ordinært arbeidsliv. Andre arbeidstakere har behov for alternative varianter av arbeid. Vi har mange partnere i næringslivet, og prøver stadig ut forskjellige måter å få dette til på, fortsetter han.

– Det er jo egentlig ikke noe nytt at handelen tar et samfunnsansvar, og disse legatene vi forvalter er gamle, sier Henriksen. Men de siste tyve årene har vi har fått et språk og arenaer for diskutere både sosialt ansvar, og bærekraft.

Samfunnsansvar i handelen

Vi har stoppet utenfor REMA 1000 i Torggata. Heggland påpeker at butikkeieren der, David Adampour, kun ansetter folk som av en eller annen grunn faller utenfor. Butikken går strålende, de ansatte blomstrer og Heggland sier at han gjerne velger å handle der på grunn av engasjementet til butikkdriveren.

– Ja, og Adampour er vel også nominert til Årets osloborger, sier Henriksen. Vår næring er jo en av de få som er igjen hvor man kan få jobb og gjøre karriere uten å ha høyrere utdannelse, eller med hull i CVen av ulike årsaker.

– Veldig mange har sin inngang til yrkeslivet i handelen, om det er for en videre karriere innen handel eller andre steder eller mer utdanning. Vi ser at det er mange butikkeiere som bryr seg om de som ellers faller utenfor i lokalmiljøet og i arbeidslivet, og som ansetter dem med utfordringer, fortsetter Henriksen.

Viktig med åpne førsteetasjer

– En annen måte handelen er viktig for byen på er at butikker i førsteetasjene skaper et levende byliv. Uten dem ville det vært ganske annerledes her, skyter Heggland inn. De skaper et rom for menneskemøter med lav terskel, og noen ganger kan et smil eller et hei være nok til at noen føler seg sett, sier Heggland, med henvisning til videoene OHF laget i tilknytning til TV-aksjonen i høst.

– Vi ser en økende forståelse for at at alle aktører i byen virker sammen, og for at vi skal få et godt byliv må vi ta hensyn til hverandre, og det er gledelig, sier Henriksen.

Tilbake på Stortorget etter vår lille rusletur i sentrum sier vi farvel for nå.  Vi tar med oss de kloke ordene fra årets mange samtaler med Johannes, og de andre i Kirkens Bymisjon til ettertanke inn i julen, og gleder oss til videre samarbeid i året som kommer.

OSLO HANDELSSTANDS FORENINGS UNDERSTØTTELSESLEGAT

I 2012 ble Steen & Strøms legat til understøttelse av trængende handelsfolk, Dagny og Moritz Hirschfelds legat for barn, Chr. Strøms legat for verdige trengende av handelsstanden i Oslo, Handelsnæringens legat til økonomisk vanskeligstilte i Oslo, direktør Jens Bjelke og hustru Gerd født Haslund Engelstads legat og Oslo Handelsstands Forenings understøttelsesfond, slått sammen i et legat med navnet OHFs understøttelseslegat.

Les mer: