Utlysning: OHFs understøttelseslegat

Del : fbtw

Formålet bak legatet er å støtte (i Oslo og omegn):

  • Vanskeligstilte barn og unge direkte gjennom organisasjoner eller
  • Vanskeligstilte personer som har vært tilknyttet handelen.

De senere år har legatstyret besluttet å styre tildelinger gjennom organisasjoner som har særlig kompetanse på å bidra til vanskeligstilte som nevnt i våre vedtekter. Blant de som tidligere har mottatt midler er Kirkens Bymisjon, Natteravnene, Frelsesarmeen m.fl.

Legatstyret inviterer organisasjoner som mener de kan oppfylle vårt formål ved hjelp av tildelinger fra legatet, til å søke om midler. Legatet har satt av inntil NOK 1 750 000,- for tildelinger i 2020.

Søknader må inneholde informasjon om hva de omsøkte midler skal benyttes til. Legatstyret har uttrykt at barn og unges situasjon blir særlig vektlagt. Organisasjonens tiltak må være konkret, og kunne gi praktisk nytte for de som skal sikres bistand.

Søknader må følges av informasjon om organisasjonen som søker om midler, og opplysninger om organisasjonens økonomiske forhold – inkl. godkjente regnskaper for de to siste regnskapsår.

Søknadsfrist er 1. oktober 2020.

Tildelinger skjer etter samlet vurdering av legatstyret i desember 2020.

Søknader kan sendes til kontaktperson Jon Anders Henriksen i Oslo Handelsstands Forening. Klikk her for epost

Her kan du lese mer om tidligere tildelinger: