Utlysning: Oslohandelens utdanningslegat

Del : fbtw

Legatets formål er å gi økonomisk støtte til unge kvinner og menn født og oppvokst i eller bosatt i Osloregionen til utdanning innen handel, eller til formål som bidrar til økt kompetanse innen handelen. Studiene/kompetansehevingen, herunder etter- og videreutdanning, kan foregå i Norge eller utlandet.

Tar du en master eller bachelorgrad innenfor handel, servering eller relevante service-relaterte fag, er det også muligheter for å få et utvidet stipend med praktisk veiledning og kontorplass hos Oslo Handelsstands Forening. Dersom dette er relevant eller av interesse for deg, kommenter dette i søknaden.

Søknadsfristen er 1. oktober 2020.

Merk at søknader som mangler nødvendig vedlegg og eller er mangelfullt utfylt, ikke vil bli behandlet. Det vil heller ikke bli gitt begrunnelse for avslag på søknader

Her kan du laste ned søknadsskjema.