Utskifting av ledningsnett i Haakon VII gate

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 13169
Versjon: 1
Tittel: Utskifting av ledningsnett i Haakon VII gate
Tidsrom: 06.03.2017 – 28.08.2017
Tilbakemeldingsfrist: 26.01.2017

Berørte adresser:

HAAKON VII’S GATE 9, HAAKON VII’S GATE 10, HAAKON VII’S GATE 5, HAAKON VII’S GATE 6, HAAKON VII’S GATE 1, HAAKON VII’S GATE 2

Arbeidets art:

Dagens ledninger som ligger i støpte kanaler skal skiftes ut. Kanalen vil bestå, så begrensede muligheter for felles fremføring av nye ledninger.
Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.
https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger Firma: Hafslund Varme
Planlegger: Harald Johnsen
Plan opprettet dato:06.01.2017
Kontakt e-post: harald.johnsen@hafslund.no