Utskifting av ledningsnett i Haakon VII gate

Del : fbtw

Det er opprettet en ny versjon av en plan i KGrav der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 13169
Tittel: Utskifting av ledningsnett i Haakon VII gate
Tidsrom: 02.05.2017 – 28.08.2017
Tilbakemeldingsfrist: 21.03.2017

Berørte adresser:

HAAKON VII’S GATE 9, HAAKON VII’S GATE 10, HAAKON VII’S GATE 5, HAAKON VII’S GATE 6, HAAKON VII’S GATE 1, HAAKON VII’S GATE 2

 

Arbeidets art:

Dagens ledninger som ligger i støpte kanaler skal skiftes ut. Kanalen vil bestå, så begrensede muligheter for felles fremføring av nye ledninger

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

 

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 
Planlegger Firma: Hafslund Varme
Planlegger: Håkon Saugnes
Plan opprettet dato: 06.01.2017
Kontakt e-post: hakon.saugnes@hafslund.no